Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi begränsad service och kortare öppettider, på grund av covid-19-läget i Uppsala. Vi ber dig att inte stanna i våra lokaler längre än du måste. Förbered ditt ärende innan du kommer till oss och kom ihåg att hålla avstånd.

Internetpunkter

Vi har tillfälligt öppna internetpunkter, för dig som behöver göra viktiga ärenden genom att använda en dator, skrivare, skanner eller kopiator. Internetpunkterna finns i: 

  • Stadsbiblioteket (entrén)
  • Sävja kulturhus
  • Gottsunda centrum

Läs mer om internetpunkterna

Dator på biblioteken

Du kan också använda dator, skrivare, skanner eller kopiator på:

  • Bälingebiblioteket
  • Björklingebiblioteket
  • Storvretabiblioteket
  • Stenhagenbiblioteket
  • Vattholmabiblioteket
  • Vängebiblioteket

Boka dator

Du kan själv boka dator inför ditt besök på biblioteken i Björklinge, Bälinge och Vattholma. Övriga bibliotek har dropin.

Till bokning av dator

Håll avstånd

Kom ihåg att hålla avstånd i våra lokaler och inte stanna längre än du måste. Personalen kan inte hjälpa dig med mindre än två meters avstånd.