Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi begränsad service.

Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt i våra lokaler.

Öppettider

Eriksbergsbibliotekets tegelfasad och entrédörr i solsken.

Kontakta Eriksbergsbiblioteket

Adress: Granitvägen 14, 752 43 Uppsala

Telefon: 018-7275438

E-post: eriksbergsbiblioteket@uppsala.se

   Följ Eriksbergsbiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta