Experimentella romaner

Har du tröttnat på den typ av e-böcker som du brukar läsa? Här tispar vi om romaner som experimenterar med språk, form och berättande.

Anropa

En ung kvinna dras med ut från sitt hotell av en apa med hatt och cigarr, till en stad där nyckfulla aplagar råder, och där allt fler apor ansluter. Anropa är ett surrealistiskt utbrott, en vildsint, vältalig och rolig uppgörelse med språkets grindvakter, gapig och helt odräglig i sitt ständiga ifrågasättande av världsordningen.

Om en vinternatt en resande

Ramhistorien handlar om att läsaren försöker läsa en bok som heter Om en vinternatt en resande. Varje kapitel är indelat i två delar. Den första delen av varje kapitel är skriven i andra person och beskriver processen som läsaren går igenom för att försöka läsa nästa kapitel i den bok hen läser. Den andra halvan är den första delen av en ny bok som läsaren hittar. Denna andra halva handlar alltid om något som skiljer sig från de föregående delarna och slutet är aldrig förklarat.

Levanten

Levanten – Österlandet är ett fartfyllt äventyr i tolv sånger. Här finns drakar och pirater, luftballonger och tappra hjältar, serafer och ärkeänglar. Då och då bryter berättaren in i en lekfullt anakronistisk metakommentar. Från början var ”Levantul” (1990) ett versepos, som redan räknas till klassikerna i Rumänien. Cartarescu har gjort en romanversion av äventyret, fortfarande delvis på vers.

Emily L

På en bar i Quillebeuf, där floden Seine rinner ut i Engelska kanalen, sitter ett par och dricker bourbon och svart Pilsen. Hon har barnsandaler på sig och verkar nästan sova, han är betydligt yngre och har all sin uppmärksamhet riktad mot henne. Vid ett annat bord sitter berättaren och hennes älskare. Utifrån vad de betraktar och ett fåtal uppsnappade fraser börjar de dikta ihop det mystiska, engelsktalande parets historia kaptenens och hustruns en dunkel och främmande saga om beroende och förlust, skrivande och död.

Hysteros

En berättelse om graviditet. Om att bära en annan kropp inuti sin egen, att samtidigt vara en och två. Romanen skildrar en kvinna vars gränser är under upplösning, inte bara genom det liv som växer i henne. Teman som sexualitet, identitet och moderskap vävs samman i en berättelse som rör sig från samtiden till den antika myten.

Vännerna

Det är här och nu, men inte riktigt. Folkhemmet blev ett företag redan på 50-talet. Den tekniska utvecklingen har kanske gått lite fortare fram. Är det människor eller maskiner vi möter på gatorna? Som Anncha, en levande reklampelare. Åsa, som arbetar med äldrevård i dess mer brutala former. Och så Janis Rokka, industrimagnaten som lät omforma sig till en artificiell intelligens redan 2004.
Vännerna utspelar sig i gränslandet mellan dikt och verklighet, mellan essä och gestaltning, mellan science och fiction, med ömsom existerande referenser, ömsom påhittade.

Vårt värde

Vårt värde är en poetisk roman om att växa upp i en trakt som gränsar till en gränstrakt, i det här fallet i det tvåspråkiga Tornedalen. Det är en berättelse om en familj och om ett berättarjag som ibland blir ett "vi" för att understryka kraften och motståndet, och för att göra det möjligt att berätta om upplevelser som både är indviduella och kollektiva.

W eller Minnet av barndomen

Romanen är uppdelad i två delar och består omväxlande av kapitel med en självbiografi och en fiktiv berättelse. Den självbiografiska delen är en samling osäkra minnen och beskrivningar av fotografier som från Perecs barndom. Bokens första del leder fram till Perecs separation från mamman när de evakuerades under andra världskriget. Den andra delen handlar om berättarjagets liv som evakuerad. Den vuxna berättaren gör ibland tolkningar av barndomsminnena, och kommenterar detaljer som i hans efterforskningar visat sig vara felaktiga eller lånade.

Darling River

Sara Stridsbergs uppgörelse med Vladimir Nabokovs Lolita. Fyra berättlser om tre kvinnor och en fängslad aphona skapar en helhet. Lo och hennes far gör nattliga utflykter i en gammal Jaguar genom de brinnande skogarna i en okänd europeisk stad. Dolores Haze som färdas ur Nabokovs roman mot barnsängsdödens Alaska. En tillfångatagen aphona i Jardin des Plantes i Paris som tränas av en vetenskapsman att börja teckna. En okänd mor som kör omkring i de upplysta motorvägarnas cirklar utanför städerna.

Eländet

En cellist väntar på sina musikerkollegor vid Slussen i Malmö. Hans liv präglas för tillfället av stillhet, men ett plötsligt möte med en ung hemlös man får något att brista. Röster, minnen och bortglömda språk tränger fram i hans medvetande, tar över och förändrar slutligen allt. Eländet är en roman i ständig rörelse, ett ostoppbart flöde där nuet är delat i två lika omöjliga som ofrånkomliga samtidigheter.