Sök böcker, filmer, musik...

Nyfiken på det samiska? Lär dig mer genom att låna en av bibliotekets många samiska faktaböcker.

alt=" "

Sápmi skyar av Thomas Kuhn och Consuelo Griggio

Boken är en fantastisk resa genom två aspekter av himlen i svenska Arktis: den mytologiska och den vetenskapliga. Enastående arktiska himlafenomen som norrsken, solpelare, och vädersolar presenteras och tolkas med hjälp av samernas berättelser och minnen, med vetenskapliga förklaringar, foton och målningar.

alt=" "

Yngve Ryd har genom samtal med äldre samer samlat all den traditionella kunskap om eld han kunnat få tag på. I boken har han sammanställt de gamlas berättelser. Han förmedlar på samma gång ingående kunskaper om eld och snart bortglömda kunskaper om den gamla samiska livsstilen, där en eld kunde vara skillnaden mellan liv och död. Här lär du dig till exempel vilken den allra sämsta veden är, hur du startar en natteld och hur du sover på glöd (utan att brinna upp!)

alt=" "

Minsta lilla liv har sin jojk av Maj-Lis Skaltje

Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio samer om deras tankar, erfarenheter och minnen av jojken. Berättarna, den äldsta född 1906 och den yngsta 1954, ger en bild av hur jojken är knuten till människan och hur den vuxit fram i samspelet mellan människan, naturen och renen.

alt=" "

The history of Lapland av Johannes Schefferus

Boken skrevs 1674 i ett försök att sprida en mer korrekt bild av samerna ut till Europa. Den ger en fascinerade inblick i de kunskaper som fanns om samer på 1600-talet och om sättet de betraktades på. Mycket av den äldsta kunskapen om samiska förhållanden kommer härifrån. Genom boken blev två jojkar, som finns nedtecknade där, mycket kända och populära i Europa.

alt=" "

Queering Sápmi av Elfrida Bergman

Boken är resultatet av projektet ”Queering Sápmi”. Projektledarna Elfrida Bergman och Sara Lindquist har under två år samtalat med samiska hbtq-personer, som berättat om sina liv och erfarenheter. Boken lyfter en sällan uppmärksammad aspekt av det samiska, hur det är att leva som hbtq-person i Sápmi, berättad av dem det berör.

Boken finns också på Nordsamiska

alt=" "

Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba 

Boken berättar om ett mörkt kapitel i Sveriges historia. För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningarna av renskötande samer i Sverige, där nordligt levande samer tvingades flytta längre söderut, till marker som redan beboddes av andra samer. Herrarna satte oss hit berättar historien genom de tvångsförflyttades ögon. Elin Anna Labba har samlat berättelser, foton, brev och jojktexter, ett vittnesmål från de som inte längre kan berätta. Vinnare av Augustpriset 2020 för Årets svenska fackbok!

alt=" "

Boken beskriver tiden då renarna fortfarande flyttades utan hjälp av helikoptrar och snöskotrar, en tid då livet för de samiska kvinnorna var slitsammare, men också på många sätt enklare och mer harmoniskt. Ryd har genom intervjuer med personer som var med då, samlat betättelser fyllda med kunskap och minnen om ett annat slags liv.

alt=" "

Tusen år i lappmarken av Tomas Cramer och Lilian Ryd

Boken sammanfattar på ett tydligt och konkret sätt den samiska historien, från istidens smältande snö till dagens konflikter om mark i Sápmi. Den tydliggör hur samerna undan för undan trängts ut av ständigt nya statliga intressen för Sápmis resurser och visar på kampen som samerna fortfarande måste föra, för att ha en chans att fortsätta existera på sina egna villkor.

alt=" "

Renar – en kärleksförklaring av Amput Ivar Kuoljok

Boken är skriven av renägaren Amput Ivar Kuoljok, tillsammans med etnologen Kerstin Eidlitz Kuoljok. Boken beskriver renen som husdjur och hur man sköter den på bästa sätt. Den berättar också om renen i de samiska myterna.

alt=" "

Boken ger läsaren baskunskaper om samisk matlagning. Men mat och kultur är tätt sammanknutna och att förstå samisk mat är att förstå lite mer om den samiska kulturen. Boken har recept på både traditionell och mer experimentell mat. Man kan börja med gahkku (ett bröd bakat på spisen eller över elden) och jobba sig fram till mer avancerad matlagning.

Tipsat av biblioteken i Björklinge och Bälinge