Unga på bibliotek

Är du ung och gillar att fundera på de stora frågorna? Vill du vända och vrida på tankar och idéer tillsammans med andra? Nu börjar vi med filosofiska samtal i Molnet, Stadsbibliotekets rum för unga.

Ämnena kommer variera, från godhet och ondska, till tid och tankeförmåga. Hur vet man att man är sig själv?

Sofia Franzén är samtalsledare och tillsammans filosoferar vi och fikar. Inga förkunskaper krävs, bara ett öppet sinne.

Samarrangör: Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP) och ABF.

Filosofiska samtal: lycka

Lycka verkar vara det vi alla vill ha och vi ser många bilder på det på sociala medier och i reklam. Vad är då lycka?

Vi filosoferar och fikar tillsammans i Molnet, Stadsbibliotekets rum för unga.

Datum: 2019-11-06

Filosofiska samtal: självkännedom

”Känn dig själv!” uppmanade en av de första filosoferna, Sokrates. Men vad innebär det att känna sig själv?

Vi filosoferar och fikar tillsammans i Molnet, Stadsbibliotekets rum för unga.

Datum: 2019-11-27