Vill du veta vad som händer på biblioteken? Följ oss i sociala medier eller via vårt nyhetsbrev.

Facebooksidor

Twitter

Instagram

Få nyhetsbrev

Du kan också få uppdateringar om vad som händer på biblioteken med hjälp av vårt nyhetsbrev.

Sekretess

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. All personal som hanterar bibliotekens personuppgifter har tystnadsplikt och har skrivit på en försäkran om att uppgifterna är sekretesskyddade.

När du använder sociala medier för att komma i kontakt med Uppsala kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). Informationen kan även bli tillgänglig i land utanför EU/ESS. För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Läs mer

Om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR): 

Om dataskyddsförordningen, DSF på datainspektionens webbplats:  

Om Uppsala kommuns regler för sociala medier: 

Om Facebooks användarvillkor: