Sök böcker, filmer, musik...

Karin Hedvall

Det finns program på Stadsbiblioteket som kallas Funkis. Det betyder att programmet passar bra för vuxna personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Karin Hedvall är producent på biblioteket och ordnar många av Funkisprogrammen.
– Det är väldigt kul. Vi har bland annat pratat om sex och hälsa, Designlabbet har kommit på besök och Litteraturcentrum har haft workshoppar i skrivande. Med mera!

Hur är ett funkisprogram?
– Det liknar andra program men vi försöker tänka ännu mer på tydlig kommunikation och att inte ha för stora grupper. Programmen är lite mer flexibla och toleranta då det är mer självklart att alla till exempel inte orkar vara kvar under programmet. Alla är såklart välkomna, men programmen ska funka för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, säger Karin.

– Det här är ganska nytt hos oss och jag tar gärna emot förslag på program och aktiviteter som vi kan göra här på biblioteket, säger Karin.