Läsguldet

Med projektet ”Unga läser för gamla” har Laven Fathi och Helena Pennlöv Smedberg på Gottsundabiblioteket fått priset Läsguldet som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) delar ut.

Laven Fathi och Helena Pennlöv Smedberg ville hitta ett sätt att låta skolelever öva på läsning och träffa äldre människor. I Gottsunda kommer många barn och unga från andra delar av världen. Därför har de inte någon vardaglig kontakt med sina far- och morföräldrar eller andra äldre.

Ungdomar besöker äldreboende

En gång i veckan fick äldreboendet Gutasund besök av ungdomar från årskurs 9. Högläsningen blev en höjdpunkt för de äldre och ungdomarnas självförtroende växte. Projektet gav tillfälle till möten över gränserna.

– Unga läser för gamla har varit en av de roligaste saker som vi nångonsin har gjort i jobbet. Projektet gick så mycket bättre än vi hade trott. De unga var så gulliga och respektfulla och de äldre var så glada när vi kom. Vi är jätteglada och stolta över priset, säger Helena Pennlöv Smedberg, bibliotekarie och integrationskoordinator på Bibliotek Uppsala.

– Vi är väldigt glada. Projektet har varit jätteroligt att jobba med. Det blev precis det otvungna möte som vi hade hoppats på. Och nu rullar projektet i Stenhagen samtidigt som det har fått en ”spinoff” på boendet i form av närstående som högläser för de äldre, säger Laven Fathi kommunikatör på Uppsala kommun.

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) uppmärksammar personer, organisationer eller institutioner som skapar möjlighet för personer med läsnedsättning eller med nedsatt läsförmåga att läsa på sina villkor.