"Slå vakt om ditt bibliotek" är mottot som Föreningen Gottsundabibliotekets vänner verkar för.

Medlemskap

Föreningen Gottsundabibliotekets Vänner är en ideell förening. Under mottot ”Slå vakt om ditt bibliotek!” verkar vi för ett bra bibliotek i Gottsunda. Alla våra program är gratis.

Du kan också gå med i föreningen! Årsavgiften är 100 kr. Om alla i familjen vill vara medlemmar kostar det istället 150 kronor. Föreningens postgiro är 445295-9. Använd gärna vår postgiroblankett som finns på Gottsundabiblioteket.

Medlemsförmåner

  • Föreningens program skickas hem till dig.
  • Medlemsblad.
  • Som medlem har du möjlighet att reservera sittplats. 
  • Om du tycker att det är obehagligt att gå hem själv vid 21-tiden erbjuds du sällskap på vägen.
  • Möjlighet att delta i studiebesök och guidningar som föreningen anordnar.

Om programmen

Programmen brukar bestå av en 45-60 minuter lång föreläsning. Därefter följer en frågestund eller dialog med kvällens gäst.