Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi begränsad service.

Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt i våra lokaler.

Öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: granbystadensbibliotek@uppsala.se

Telefon: 018-727 07 20

Adress: Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala.

Lokal: Östra entrén, 3 trappor upp.

Karta

Inget bokinkast

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Aktuellt