Sök böcker, filmer, musik...

Gymnasiebiblioteken

Välkommen till Uppsala kommuns gymnasiebibliotek!

Här kan du söka i gymnasiebibliotekens och folkbibliotekens gemensamma webbkatalog. Du kan också logga in på ditt bibliotekskonto för att till exempel göra omlån. Logga in högst upp på sidan med ditt lånekortsnummer eller personnummer och din PIN-kod. Läs mer här:

Det material som finns på gymnasieskolornas bibliotek är endast till för elever på skolorna, och går inte att låna på andra bibliotek (till exempel Stadsbiblioteket).

För mer information och kontaktuppgifter, se respektive skolas hemsida:

Ny skönlitteratur

,Stigande ,Fallande

Sortera på:

Relevans Av Titel Utgivningsår

Ny facklitteratur

,Stigande ,Fallande

Sortera på:

Relevans Av Titel Utgivningsår
640748
Bok:EU:s politiska system:2020:Sjunde upplagan Bok
Av: Tallberg, Jonas
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Obk
Medietyp: Bok
Upplaga: Sjunde upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
EU är en integrerad del av svenskt samhällsliv, precis som Sverige är en del av EU:s politiska system. Svenska ministrar, parlamentariker, tjänstemän, intressegrupper och väljare medverkar alla på olika sätt i EU:s politiska processer, samtidigt som de beslut som fattas i något av EU:s olika organ får politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser i Sverige. Trots detta är det få som känner till hur EU:s politiska system fungerar. Den här boken syftar till att göra EU:s politiska maskineri begripligt. Vad gör EU:s politiska institutioner? Vem har makt och inflytande i EU:s politiska process? Hur omsätts konkurrerande intressen i gemensam EU-politik? Boken vänder sig främst till universitetsstuderande i ämnen med krav på en grundläggande förståelse av EU, men är även lämplig som referensverk för den svenska statsförvaltningen. Denna sjunde och reviderade upplaga redogör för hur EU fungerar efter valet till Europaparlamentet och tillträdandet av en ny EU-kommission 2019
642090
Bok:Kirurgernas historia:2017 Bok
Av: Lindberg, Bo S.
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Vf
Medietyp: Bok
Förlag: Uppsala universitet Medicinhistoriska museet
Resurstyp: Fysiskt material
637656
Bok:Kyla:2020 Bok
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Bs
Medietyp: Bok
Förlag: Carlsson
Resurstyp: Fysiskt material
642091
Bok:Obstetriska instrument:2019 Bok
Av: Lindberg, Bo S.
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Vga
Medietyp: Bok
Förlag: Uppsala universitet
Resurstyp: Fysiskt material
Obstetriska instrument. En historia om gamla förlossningsinstrument i Medicinhistoriska museet i Uppsala är den första studien av Sveriges mest omfattande samling av tänger och andra instrument som använts i samband med förlossningar. Samlingen byggdes upp av Magnus Retzius, professor i obstetrik vid Karolinska institutet, och såldes 1862 till kirurgiska kliniken i Uppsala. Senare har andra personer kompletterat samlingen med nyare instrument. Bo S. Lindberg beskriver de olika instrumenten och berättar historien om deras tillkomst och upphovsmän när dessa kunnat identifieras. Tillsammans med nytagna fotografier av alla instrument visas många illustrationer av dem ur upphovsmännens originalpublikationer. Instrumenten blir en påminnelse om de svåra lidanden födande kvinnor måste ha utsatts för när bäckenet var för trångt eller barnet för stort. Genom samlingen ges en intressant bild av obstetrikens utveckling från 1600-talet fram till mitten av 1900-talet
640829
Bok:NE:s norska fickordbok:2017:[Ny utg.]1. uppl. Bok
Utgivningsår: 2017
Språk: Norska, Svenska
Hylla: Fdb(x)
Medietyp: Bok
Upplaga: [Ny utg.]1. uppl.
Förlag: Nationalencyklopedin
Resurstyp: Fysiskt material
640831
Bok:NE:s italienska fickordbok:2017:2. uppl.[Ny utg.] Bok
Utgivningsår: 2017
Språk: Italienska, Svenska
Hylla: Fi(x)
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. uppl.[Ny utg.]
Förlag: Nationalencyklopedin
Resurstyp: Fysiskt material
640827
Bok:NE:s svenska fickordbok:2017:[Ny utg.]1. uppl. Bok
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Fc(x)
Medietyp: Bok
Upplaga: [Ny utg.]1. uppl.
Förlag: Nationalencyklopedin
Resurstyp: Fysiskt material
640828
Bok:NE:s danska fickordbok:2018:2. uppl. Bok
Utgivningsår: 2018
Språk: Danska, Svenska
Hylla: Fda(x)
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Nationalencyklopedin
Resurstyp: Fysiskt material
642174
Bok:Mururi bar hamalat-i Iskandar, arab va mughul bih Iran:2019:Chāp-i avval Bok
Av: Qasimi, Faridun
Utgivningsår: 2019
Språk: Nypersiska
Hylla: Koa=qca
Medietyp: Bok
Upplaga: Chāp-i avval
Förlag: Nashr-i Mihrī
Resurstyp: Fysiskt material
640742
Bok:Slow jogging:2020 Bok
Av: Tanaka, Hiroaki
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Rba
Medietyp: Bok
Förlag: Skyhorse Publishing
Resurstyp: Fysiskt material
640888
Bok:I världsutställningarnas tid:2017 Bok
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: K.4
Medietyp: Bok
Förlag: Förlaget Näringslivshistoria
Resurstyp: Fysiskt material
640698
Bok:Georg:2020 Bok
Av: Kalander, Berith
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Lz Dimitris, Georg
Medietyp: Bok
Förlag: Erg förlag
Resurstyp: Fysiskt material
"Du svarte zigenare kom spela din sång i kväll vill jag glömma allt som var en gång. Du svarte zigenare du lägger sordin, på smärtan i själen med din violin Låt stråken sjunga om vad själv drömt, om alla minnen som, iden du gömt Du svarte zigenare kom spela en stund, och hjälp mig att glömma för en kort sekund" Dessa rader är hämtade från sången Du svarte zigenare sjungen av Ulla Billquist året var 1933. Texten stämmer in på min pappa och det liv han och hans familj var tvingades att leva under förra seklet. De ägde ett tivoli som de reste runt med och tre av barnen däribland min pappa Georg spelade upp till dans vilket fick besökarna att glömma vardagen för en kort stund. Familjen Dimitri resten runt i norra Sverige med sitt tivoli under bägge världskrigen och därmed hjälpte de nog många att glömma allt för en kort sekund, dock ej med viol men med dragspel och trummor. Jag har försökt återberättat hur det var för min pappa att växa upp i ett Sverige där romerna inte hade samma rättigheter som en icke rom. Drömmarna min pappa hade om vad han ville göra i livet, fick tyvärr förbli drömmar. Besvikelsen gömde han djupt i sitt inre att hans drömmar inte gick att förverkliga. Han beklagade sig aldrig över att han inte fick chansen gå i skola och skaffa sig en utbildning. Det samhälle han växte upp hade inställningen att romer inte skulle innefattades av samma förmåner som de övriga samhällsinnevånarna, man hade en omänsklig syn mot den romska befolkningen. Jag hoppas att jag kan sprida insikt och kunskap om den situation som romerna befunnit sig i och befinner sig i. Jag har förhoppningen om att vi romer en dag inte ska ses med ögon som visar avsky mot oss. Jag har en dröm om att romer ska skaffa sig vapnet vi kan övervinna hatet som är mot oss. Nämligen utbildning som ger oss orden att tala för våra rättigheter och kunskap om samhällets skyldigheter mot sina innevånare, alla ska ha
640699
Bok:Tibetan yoga:2019 Bok
Av: Baker, Ian A
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: Cme
Medietyp: Bok
Förlag: Inner Traditions
Resurstyp: Fysiskt material
640985
Bok:Afro-iranska köket:2019 Bok
Av: Javid, Rozbeh
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Qcab
Medietyp: Bok
Förlag: Persisk mat
Resurstyp: Fysiskt material
640449
Bok:Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap:2019:4. uppl. Bok
Av: Persson, Bengt
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Eu
Medietyp: Bok
Upplaga: 4. uppl.
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
640450
Bok:Gamla synsätt spökar än:2018 Bok
Av: Persson, Margareta
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Hylla: Ohfh
Medietyp: Bok
Förlag: Instant Book
Resurstyp: Fysiskt material
640298
Bok:The vagina bible:2019 Bok
Av: Gunter, Jennifer
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: Vga
Medietyp: Bok
Förlag: Piatkus, an imprint of Little, Brown Book Group
Resurstyp: Fysiskt material
So many important questions, so much convincing, confusing, contradictory misinformation! In this age of click bait, pseudoscience, and celebrity-endorsed products, it's easy to be overwhelmed-whether it's websites, advice from well-meaning friends, uneducated partners, and even healthcare providers. So how do you separate facts from fiction? Obstetrician Jen Gunter, an expert on women's health-and the internet's most popular go-to doc-comes to the rescue with a book that debunks the myths and educates and empowers women. From reproductive health to the impact of antibiotics and probiotics, and the latest trends, including vaginal steaming, vaginal marijuana products, and jade eggs, Gunter takes us on a factual, fun-filled journey. Discover the truth about: *The vaginal microbiome *Genital hygiene, lubricants, and hormone myths and fallacies *How diet impacts vaginal health *Stem cells and the vagina *Cosmetic vaginal surgery *What changes to expect during pregnancy, after childbirth, and through menopause *How medicine fails women by dismissing symptoms. Plus: *Thongs vs. lace: the best underwear for vaginal health *How to select a tampon *The full glory of the clitoris and the myth of the G Spot And so much more. Whether you're a twenty-six-year-old worried that her labia are 'uncool' or a sixty-six-year-old dealing with painful sex, this comprehensive guide is sure to become a lifelong trusted resource
635233
Bok:Storm, översvämning och torka:2020 Bok
Av: Kämpargård, Niklas
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Rbo
Medietyp: Bok
Förlag: Roos & Tegner
Resurstyp: Fysiskt material
Klimatförändringarna är här och i extremvädrets fotspår måste vi planera och förberedas oss inför hur familj och egendom kan drabbas. I den här boken får du veta vilka konsekvenser som vi framöver måste räkna med och hur du säkerhetsmässigt rustar dig oavsett var du bor
641138
Bok:The future we choose:2020 Bok
Av: Figueres, Christiana
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: Uhd
Medietyp: Bok
Förlag: Manilla Press
Resurstyp: Fysiskt material
639903
Bok:Soul food:2018 Bok
Av: Sonnenberg, Frank
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: Dokb
Medietyp: Bok
Förlag: Createspace
Resurstyp: Fysiskt material
639263
Bok:Miljöframgångar:2020 Bok
Av: Engström, Mats
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Uh
Medietyp: Bok
Förlag: Fri tanke
Resurstyp: Fysiskt material
Miljöproblem kan ibland verka hopplösa att klara av. Vi står inför katastrofala klimatförändringar. Tidningsrubriker berättar också om massutrotning av djur och växter, om miljögifter och plastnedskräpningen av världshaven.Kunskap om miljöframgångar från förr i tiden kan vara till hjälp i en tid då utmaningarna kan framstå som oövervinnerliga. Det gick att avveckla freonerna, införa en av världens första koldioxidskatter och att skärpa EU:s kemikalielagar. Utifrån intervjuer med politiker, tjänstemän och forskare ger denna bok en unik inblick i hur några avgörande miljöpolitiska beslut tog form och vilka lärdomar vi kan dra för framtiden.De miljöreformer som beskrivs i denna bok var inte enkla att få igenom. Gång på gång har motståndarna sagt att utsläppsminskningar varit omöjliga, men det har ändå fungerat till slut. Och ofta blev resultaten bättre än förväntat. [Elib]
642121
Bok:Min sanning:2019 Bok
Av: Årestedt, Hilma
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Lz Årestedt, Hilma
Medietyp: Bok
Förlag: BoD - Books on Demand
Resurstyp: Fysiskt material
640578
Bok:Sarmatiska havet:2020 Bok
Av: Ljung, Tomas
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Kt
Medietyp: Bok
Förlag: Ellerströms
Resurstyp: Fysiskt material
Sarmatiska havet är resultatet av sexton års spaning efter fakta och myter kring vår skandinaviska identitet. Det är ett verk som visar släktskap med såväl Walter Benjamins Passagearbetet som med Jorge Luis Borges metafiktioner om biblioteket och världen
636565
Bok:Städa:2020:[Uppdaterad version] Bok
Av: Holm, Estrid
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Qcb
Medietyp: Bok
Upplaga: [Uppdaterad version]
Förlag: Norstedts
Resurstyp: Fysiskt material
När boken Städa! kom ut år 2000 var den något så ovanligt som en lustfylld bok om rengöring. Den blev snabbt en succé. Mycket har hänt sedan dess och det är därför hög tid för en uppdaterad version av denna klassiska och peppande städbok. Estrid Holm och Lotta Kühlhorn hjälper oss att se städning som en lyx, väl värd att unna sig. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för ordning i kaos och ytor härliga att ta i och gå på. Vad ska man angripa direkt för att spara städtid på sikt? Vad bör man göra varje vecka, en gång per år? Vi får lära oss att panikstäda effektivt och storstäda grundligt. Att sommaröppna och höststänga. Det handlar om vikten av rätt bakgrundsmusik och om hur en mikrostädning av en liten yta kan trigga igång lusten att fortsätta med ett helt rum. Alltifrån fettfläckar i vita fogar till skovård och fönsterputs beskrivs med en aldrig sinande entusiasm. Rum för rum gås igenom. Smarta råd, miljövänliga alternativ och gamla husmorstips varvas med härliga illustrationer
640299
Bok:Barnmorskans handläggning vid normal förlossning:2019:2. uppl. Bok
Av: Lindgren, Helena
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Vga
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Studentlitteratur
Resurstyp: Fysiskt material
640296
Bok:Satans skit:2019 Bok
Av: Haawind, Malin
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Qcb
Medietyp: Bok
Förlag: Atlas
Resurstyp: Fysiskt material
En bok om smuts, stök och städning och om vad vår relation till dessa företeelser säger om oss som människor och tiden vi lever i. Det handlar om städning som moralfråga, om äckelkänslor och svindyr livsstilstvål. Men också om när det smutsiga blir sexigt och det rena trist och om samvetskval i skuggan av RUT. Med smutsen och stöket följer i regel skulden och skammen./Btj
635461
Bok:Hjärtinfarkten:2020 Bok
Av: Ratz Endler, Jakob
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Veh
Medietyp: Bok
Förlag: Bonnier fakta
Resurstyp: Fysiskt material
Känner du någon som drabbats av en hjärtinfarkt? Då är du inte ensam. Det är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och ungefär var tjugonde minut drabbas någon i vårt land av en akut hjärtinfarkt. Vad många inte vet är att man kan minska risken att drabbas genom att förändra sitt sätt att leva.Bröderna Jakob Ratz Endler och Martin Ratz skriver lättförståeligt och intressant om hjärtinfarkter, vad de orsakas av och hur de behandlas. De varvar fakta med personliga berättelser, expertråd och konkreta tips.Jakob är specialistläkare och har bevittnat många hjärtinfarkter. Martin drabbas oväntat av en infarkt vid 44 års ålder och i boken får vi följa hans upplevelser under och efter infarkten. En stor mängd andra patienter berättar också om sina erfarenheter och hur man går vidare.[ignoreJag vaknar upp på hjärtintensiven och får veta att jag ska genomgå en hjärtundersökning. De förbereder mig fort, jag får svälja en lugnande tablett och någon rullar min brits till röntgenavdelningen. Jag hinner inte ens ringa min fru
637865
Bok:Längs spåret:2020 Bok
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Nc
Medietyp: Bok
Förlag: Brombergs SJ
Resurstyp: Fysiskt material
Svemester, hemester, staycation - ord som de flesta har kommit att bli bekanta med. I samband med den ökade önskan att resa klimatsmart så har tågresor blivit ett allt mer populärt alternativ. Längs spåret är en faktaspäckad, rikt illustrerad och inspirerande guide till Sveriges alla landskap. Här finns tips på resmål som alla ärnåbara genom en tågresa
636168
Bok:Det sjätte utdöendet:2020 Bok
Av: Kolbert, Elizabeth
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Uea
Medietyp: Bok
Förlag: Volante
Resurstyp: Fysiskt material
Arterna dör i en aldrig förr skådad takt. Detta är det sjätte massutdöendet och det pågår mitt framför våra ögon. Under 500 miljoner år år har jorden drabbats av fem tidigare massutrotningar. Denna gång är det värre än någonsin, och det är ingen slump att det sker i människans tidsålder. Mästerlig populärvetenskap med reportagets drivna berättarstil
637863
Bok:Mitt liv utan dig:2020 Bok
Av: Isaak, Betlehem
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Lz Isaak, Betlehem
Medietyp: Bok
Förlag: Brombergs
Resurstyp: Fysiskt material
Mitt liv utan dig är en rak och personlig berättelse om en ung familj som splittras, en historia om vad krig och diktatur kan göra med en framtida generation. Men framför allt är det Betlehem Isaaks egen historia, återgiven från minnen och upplevelser från hennes uppväxt. Om rasism och alienation och en allvarlig vuxenvärld sedd genom ett barns ögon

Nya serier

,Stigande ,Fallande

Sortera på:

Relevans Av Titel Utgivningsår
637871
Bok:Vad glad du är som får titta på mig:2020 Bok
Av: Hemmingsson, Nina
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Kaunitz-Olsson
Resurstyp: Fysiskt material
640892
Bok:Critical role Vol. 1 / / :2019:First paperback edition Bok
Av: Colville, Matthew
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Upplaga: First paperback edition
Förlag: Dark Horse Books
Resurstyp: Fysiskt material
"The band of adventurers known as Vox Machina will save the world. Eventually. But even they have to start somewhere.Six would-be heroes on seemingly different jobs find their paths intertwined as they investigate shady business in the swamp town of Stilben. They'll need to put their heads--and weapons--together to figure out what's going on... and keep from being killed in the process. Even then, whether or not they can overcome what truly lurks at the bottom of the town's travails remains to be seen!"-- Baksidestext
640548
Bok:Outer darkness Volume 1. Each other's throats / :2019 Bok
Av: Layman, John
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Image Comics
Resurstyp: Fysiskt material
639907
Bok:Angel wings D. 5, Black sands:2017:1. uppl. Bok
Av: Yann
Av: Hugault, Romain
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Cobolt
Resurstyp: Fysiskt material
639798
Bok:Babyteeth Volume 3. Cradle / :2019 Bok
Av: Cates, Donny
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Aftershock Comics
Resurstyp: Fysiskt material
639939
Bok:Firefly Volume two / / :2020 Bok
Av: Pak, Greg
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Boom! Studios
Resurstyp: Fysiskt material
639938
Bok:Firefly Volume one / / :2019 Bok
Av: Pak, Greg
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Boom! Studios
Resurstyp: Fysiskt material
639937
Bok:Röde baronen 1, Jaktpiloten:2016 Bok
Av: Veys, Pierre
Av: Puerta, Carlos
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Cobolt
Resurstyp: Fysiskt material
639936
Bok:Röde baronen 2, Stridsflygaren:2016 Bok
Av: Veys, Pierre
Av: Puerta, Carlos
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Cobolt
Resurstyp: Fysiskt material
639935
Bok:Röde baronen 3, Den flygande cirkusen:2016 Bok
Av: Veys, Pierre
Av: Puerta, Carlos
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Cobolt
Resurstyp: Fysiskt material
635014
Bok:Alltid hejdå:2020 Bok
Av: Thörn, Alma
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Galago
Resurstyp: Fysiskt material
635026
Bok:Allas lika mellangärde:2020 Bok
Av: Granér, Sara
Utgivningsår: 2020
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Galago
Resurstyp: Fysiskt material
630531
Bok:Harleen:2020 Bok
Av: Sejic, Stjepan
Utgivningsår: 2020
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: DC Comics
Resurstyp: Fysiskt material
639398
Bok:Koppar:2019 Bok
Av: Rochling, Patrik
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Epix
Resurstyp: Fysiskt material
639399
Bok:Dylan Dog - ur djupaste mörker:2019 Bok
Av: Argento, Dario
Utgivningsår: 2019
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Ades Media
Resurstyp: Fysiskt material
639016
Bok:Bad girls:2018 Bok
Av: De Campi, Alex
Av: Santos, Víctor
Utgivningsår: 2018
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: G13
Resurstyp: Fysiskt material
637956
Bok:Bloodborne [Vol. 4], The veil, torn asunder:2019 Bok
Av: Kot, Ales
Av: Kowalski, Piotr
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Titan Comics
Resurstyp: Fysiskt material
638551
Bok:After life with Archie 1, Escape from Riverdale:2014 Bok
Av: Aguirre-Sacasa, Roberto
Av: Francavilla, Francesco
Utgivningsår: 2014
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Archie Comic Publications
Resurstyp: Fysiskt material
638686
Bok:91:an - Skånska kriget:2017 Bok
Av: Reimerthi, Claes
Av: Lozell, Gert
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Egmont Publishing
Resurstyp: Fysiskt material
638367
Bok:Green Lantern Vol. 1. Sinestro / :2012 Bok
Av: Johns, Geoff
Utgivningsår: 2012
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: DC Comics
Resurstyp: Fysiskt material
638368
Bok:Green Lantern Vol. 2. The revenge of Black Hand / :2012 Bok
Av: Johns, Geoff
Utgivningsår: 2012
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: DC Comics
Resurstyp: Fysiskt material
637024
Bok:Heartstopper Vol. 3:2019 Bok
Av: Oseman, Alice
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: uHe
Medietyp: Bok
Förlag: Hodder Children's Books
Resurstyp: Fysiskt material
637955
Bok:Bloodborne [Vol. 3], A song of crows:2019 Bok
Av: Kot, Ales
Av: Kowalski, Piotr
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: Titan Comics
Resurstyp: Fysiskt material
637606
Bok:Malcolm Max 3, Skymning:2017 Bok
Av: Mennigen, Peter
Av: Römling, Ingo
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Ades Media
Resurstyp: Fysiskt material
637607
Bok:Malcolm Max 2, Återuppståndelsen:2017 Bok
Av: Mennigen, Peter
Av: Römling, Ingo
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Hci
Medietyp: Bok
Förlag: Ades Media
Resurstyp: Fysiskt material
637761
Bok:Life is strange 1. Dust / :2019:First edition Bok
Av: Vieceli, Emma
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Upplaga: First edition
Förlag: Titan Comics
Resurstyp: Fysiskt material
636937
Bok:The outpost Vol. 1:2016 Bok
Av: Gluchovskij, Dmitrij
Av: Stepanova, Diana
Av: Yatskevich, Eli
Utgivningsår: 2016
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: [CreateSpace]
Resurstyp: Fysiskt material
621389
Bok:Swamp Thing - the Bronze age Vol. 2:2019 Bok
Av: Wein, Len
Av: Wrightson, Berni
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: DC Comics
Resurstyp: Fysiskt material
636039
Bok:Algernon Blackwood's The willows:2019:First paperback edition. Bok
Av: Carson, Nathan
Utgivningsår: 2019
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Upplaga: First paperback edition.
Förlag: Floating World Comics
Resurstyp: Fysiskt material
"Two adventurous women, one British, one Swedish, encounter strange horrors in the Hungarian wilderness of 1907. What they discover on that crumbling sandbar makes them question their sanity, fear for their lives, and revel in otherworldly strangeness."--Page 4 of cover
636159
Bok:Shattered warrior:2017 Bok
Av: Shinn, Sharon
Av: Ostertag, Molly
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: He
Medietyp: Bok
Förlag: First Second
Resurstyp: Fysiskt material

Översätt

sv-se fi-fi en-gb

Boktips

Här hittar du många olika boktips:

Så här söker du

Här hittar du en manual för hur du söker i gymnasiebibliotekens och Bibliotek Uppsalas katalog: