Hadeel

Vi träffar Hadeel Sharabaty, som jobbar som biblioteksguide och it-assistent på Stadsbiblioteket med de arabisktalande Uppsalaborna som specifik målgrupp.

Hadeel är utbildad geolog och jobbade som lärare på universitetet i Aleppo innan hon fick ta sig till Sverige med sina två barn för fyra år sedan. Hadeel uppskattar att Bibliotek Uppsala har många aktiviteter som riktar sig mot nyanlända, till exempel språkkaféer, språkträffar och projektet Låna en Uppsalabo. I sin roll som biblioteksguide känner Hadeel att hon kan hjälpa arabisktalande människor med många olika frågor som läxhjälp eller it-handledning.

– Jag önskar att fler arabisktalande personer i Uppsala ska hitta till biblioteket eftersom de kan få ett bra stöd här för att lättare komma in i det svenska samhället.

Hadeel vill jobba för att det ska finnas fler böcker på arabiska på biblioteket och starta bokcirklar på arabiska.

It-handledning på arabiska

Måndagar 14.00–16.00, Stenhagenbiblioteket

Tisdagar 14.00-16.00, Gränbybiblioteket

Onsdagar 15:30-17.30, Gränbybiblioteket

Torsdagar 15.00–17.00, Gottsundabiblioteket

Läs mer