Nasima Bigzad

Att utveckla språkmöjligheterna för personer med annat modersmål än svenska har Bibliotek Uppsala som en av sina viktigaste uppgifter.

Sagostunder på olika språk, språkträning och även bokcirklar i lättläst svenska är etablerade och välbesökta programaktiviteter. Men det som gör Nasimas bokcirklar speciella är att de riktar sig mot en specifik målgrupp, nämligen nyanlända afghaner.

– Målgruppen nyanlända afghaner är stor i Uppsala. Via föreningar, SFI och hjälporganisationer som NybyVision har jag försökt sprida informationen om våra bokcirklar men ibland är det den personliga kontakten som fungerar bäst.

Bokcirklar i lättläst svenska

Nasima Bigzad är själv född och uppvuxen i Afghanistan. Hon jobbar på Bibliotek Uppsala sedan maj 2017 och är en drivande kraft i just språk- och integrationsfrågor. Hon har till exempel startat sagostunder på persiska och dari för barn till afghanska mammor som samtidigt gick på bokcirklar på lättläst svenska. En smart lösning som gav barnen kunskaper i sina modersmål och mammorna möjligheten att bli bättre på sina nya språk.

Tanken med bokcirklarna är att man träffas en gång i veckan under en termin för att prata om en viss bok och få svar på frågor om det nya språket. Bokvalet är flexibelt och anpassas till deltagarnas förkunskaper och intressen.

– Min förhoppning inför kommande bokcirklar är att kunna få ihop en grupp som kan hålla under en längre tid. Då blir jag nöjd!