Fatemeh Khavari

2017 fick många afghanska ungdomar i Sverige besked om att de inte fick stanna i landet. Då var Fatemeh Khavari 17 år och hon blev ledare för tusentals ungdomar. De startade organisationen Ung i Sverige för att stoppa utvisningarna till Afghanistan.

I sin bok Jag stannar till slutet  (2018) skriver Fatemeh om dagen då det blir fred på jorden. ”När ingen längre ska kallas för flykting och alla som så länge längtat hem, kan återvända till sina hemländer. Vart ska jag då?”

Hon är född i Iran, dit hennes föräldrar flytt från Afghanistan eftersom de tillhör folkgruppen hazarer som förföljs i landet. Född på flykt. Hon är muslim, bär hijab, är hazar och tjej men låter inget av det hindra henne. När en afghansk vän fick sitt sista avslag från Migrationsverket bestämde hon sig för att kämpa. Sittstrejken på Mynttorget inleddes tre dagar senare. På kort tid blev protesten till en folkrörelse och Fatemeh en ikon.

Mycket har hänt sedan dess, både politiskt och i Fatemehs eget liv. Hon har mottagit flera priser, bland andra Martin Luther King-priset. Och hon jobbar fortfarande hårt med Ung i Sverige. I sin bok skriver hon om olika händelser i livet som har format henne till den modiga 18-åring hon är i dag.

– Jag ville berätta vem jag är, men samtidigt representera miljoner unga på flykt, säger hon om boken.

I vår kommer Fatemeh Khavari både till Gottsundabiblioteket och ungdomsavdelningen Molnet på Stadsbiblioteket.

Program