Här kan du titta på instruktionsfilmer som hjälper dig att använda bibliotekuppsala.se.

Logga in

Låna om och aktivera lånehistorik

Reservera

Använda minneslistan

Söka i bibliotekskatalogen