På den här sidan lär du dig hur du gör för att låna en e-bok till din Android eller iPhone/iPad med ett läsprogram.

Vill du inte eller kan du inte använda appen Biblio kan du använda andra läsprogram. Vi listar några program längre ner på den här sidan.

Skapa Adobe-ID

För att kunna ladda ner e-böcker till ett annat läsprogram än Biblio måste du först ha skapat ett Adobe-ID. Första gången du använder ett läsprogram ska du auktorisera det med ditt Adobe-ID och det lösenord som du har valt. Du måste vara 13 år eller äldre för att kunna skapa ett konto hos Adobe.

Så här skapar du ett Adobe-ID

Ladda ner ett läsprogram

För att kunna ladda ner e-böcker till din Android, iPhone eller iPad laddar du ner ett läsprogram från Google Play eller App Store. Innan du kan börja ladda ner e-böcker måste du auktorisera läsprogrammet med ditt Adobe-ID. Det finns flera olika läsprogram att välja bland som är gratis att ladda ner, däribland apparna Adobe Digital Editions, PocketBook Reader, Bookari och Aldiko, som alla fungerar med bibliotekets e-böcker.

Ladda ner Adobe Digital Editions för Android

Ladda ner Adobe Digital Editions för iPhone/iPad

Ladda ner PocketBook reader för Android

Ladda ner PocketBook reader för iPhone/iPad

Ladda ner Bookari för Android

Ladda ner Bookari för iPhone/iPad

 

Ladda ner Aldiko för Android 

Sök och låna e-böcker till läsprogrammet

För att låna e-böcker går du till Bibliotek Uppsalas webbplats på din telefon eller surfplatta. Du söker fram e-böcker genom att använda sökrutan på webbplatsen.

Det går även att söka enbart e-böcker. Det gör du i Utökad sökning. Markera E-bok där det står Välj medietyp.

Ladda ner e-bok till läsprogrammet

För att ladda ner e-boken klickar du på knappen Låna: Ladda ner. När lånet är registrerat ändras texten på knappen till Öppna: Ladda ner. Klicka på knappen igen för att ladda ner e-boken. 

Ibland finns e-boken i mer än ett format: EPUB och PDF. Välj EPUB som passar bättre för bärbara enheter och där texten går att ändra efter behov. PDF lämpar sig särskilt för böcker med många bilder.

Klicka på det format du vill läsa så startas hämtningen. Välj att öppna i ditt läsprogram.

När du laddar ner till iPhone eller iPad

Från och med iOS version 13 öppnas inte filen automatiskt i ditt läsprogram. När du tryckt på Låna: Ladda ner får du frågan "Vill du hämta URLLink.acsm?". Klicka på Hämta. För att öppna e-boken behöver du göra det här:

1. Klicka på den blå pilen uppe till höger, bredvid adressfältet, eller öppna mappen Filer/Hämtningar. Du ska då kunna se de filer som du har laddat ner. Filnamnet är URLLink.ascm.

2. Klicka på filen och sedan på knappen Dela (ruta med uppåtriktad pil).

3. Klicka på ikonen för ditt läsprogram för att öppna e-boken.

Tips: För att ditt läsprogram ska synas i listan ha bara det installerat på enheten.

Läsa strömmande e-böcker online

Du kan välja att läsa e-boken online, direkt i webbläsaren. Du behöver då inte Adobe-ID eller några appar.

Du måste vara uppkopplad mot nätet för att kunna läsa online.

För att låna e-boken online klickar du på knappen Låna: Läs strömmande. När lånet är registrerat ändras texten på knappen till Öppna: Läs strömmande. Klicka på knappen igen så öppnas e-boken direkt i en onlineläsare.

Lånetid

Lånetiden är 28 dagar. Du behöver inte återlämna e-boken, utan då lånetiden har gått ut slutar filen att fungera. Vill du låna e-boken igen måste du åter låna den.

Det går inte att återlämna digitala lån i förväg. Vissa e-boksläsarprogram har en funktion för återlämning, men denna har ingen koppling till bibliotekets system. Vi avråder starkt från att använda funktionen återlämna. Det enda den i regel gör är att stämpla boken som "återlämnad" i din apparat, så att det blir stora problem att ladda ner boken igen. Eftersom denna stämpling är en inställning som görs lokalt i din apparat är det inget biblioteket kan ändra på i efterhand.

Loggar du in på Bibliotek Uppsalas webbplats och går till Mina lån kan du se när lånetiden går ut.