Läs mer

Hur jag dog - författarsamtal med Niklas Ekdal

Niklas Ekdal

Boken Hur jag dog är en kompromisslös skildring av journalisten och författarens Niklas Ekdal eget självmordsförsök och vägen tillbaka till livet. 

Samtal med journalisten Anna Lindman. ”Självmord är en permanent lösning på ett tillfälligt problem skriver Niklas Ekdal i Hur jag dog.

Företrädare för studieförbundet Sensus och föreningen SPES finns på plats för att informera om förebyggande åtgärder mot självmord och för att förmedla kontakten till de samtalsgrupper som finns i Uppsala.

Tid och plats

Tisdag 14 februari kl. 18.00

Stadsbiblioteket, Mallas sal

Fri entré, gratisbiljetter bokas i Stadsbibliotekets reception, tel: 018-727 17 00, och hämtas senast 30 minuter före programmets start.

Läs mer

 

Samarr: Hjärnkoll, Sensus. Plats: Mallas sal.

Mina sidor