Mohammed Mekrami

Mänskliga rättigheter är något vi aldrig får ta för givet och något vi ständigt behöver bevaka, diskutera och informera om, säger vår bibliotekschef Mohammed Mekrami.

I dag lever vi i en tid som i små steg utmanar och testar våra grundläggande värderingar och rättigheter när det gäller alla människors lika värde. Vi ser återkommande både nationellt men framför allt internationellt att mänskliga rättigheter omdefinieras som ett medel för att skapa en ”vi mot dom”-känsla. Här har medier och framför allt sociala medier stor inverkan och även stort ansvar när det gäller vad som är fakta eller lögn. Ett ansvar som tyvärr inte alltid är lätt att efterleva i en tid som denna.

Folkbibliotekens uppdrag vilar på grundläggande demokratiska värderingar – allas lika värde och ett biblioteksutbud och service som är tillgängligt och välkomnande oavsett vem som besöker oss. De grundläggande demokratiska värderingarna betyder allt för ett folkbibliotek och är något jag och mina kollegor alltid kommer att värna om.

Mänskliga rättigheter är något vi aldrig får ta för givet och något vi ständigt behöver bevaka, diskutera och informera om. Därför känns det extra värdefullt att Bibliotek Uppsala under våren 2020 kommer uppmärksamma våra grundläggande demokratiska värderingar genom varierande program och aktiviteter med fokus på just mänskliga rättigheter.

Varmt välkommen till Bibliotek Uppsala oavsett vem du är.

Bibliotekschef Mohammed Mekrami