Vissna blommor

”Döden, döden, döden” – så sägs Astrid Lindgren ha inlett telefonsamtalen med sin syster. Kanske för att vänja sig vid tanken på det oundvikliga. Döden är ständigt närvarande och berör var och en av oss. Ändå är den så svår att bemöta.

I oktober arrangerar Folkuniversitetet tillsammans med Vetenskap och Folkbildning Uppsala en ny föreläsningsserie om döden – Måste vi dö?

Tre föreläsningar med efterföljande fördjupande samtal hålls på Stadsbiblioteket i Uppsala och därefter en fjärde föreläsning på Folkuniversitetet.

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Ingen anmälan krävs. De efterföljande samtalen leds av forskaren som har föreläst. Obligatorisk anmälan via folkuniversitetet.se/uppsala

 

Föreläsningar

Naturligt åldrande och celldöd

Vad sker i kroppen när vi åldras? Varför upphör till slut livsprocesserna? Lena Kilander, professor i geriatrik berättar om organsvikt och celldöd och kunskaperna om den naturliga resan mot livets slut.

Datum: 2019-10-01

Att sälja evigt liv

Drömmen om evigt liv är lika gammal som människan själv. Det finns en omfattande marknad där ”evigt liv” säljs med kommersiella och pseudovetenskapliga argument. Vad erbjuds i den branschen? Filosofie doktor Gunilla Burell ger exempel på procedurer och produkter som lanseras med syftet att undvika döden.

Datum: 2019-10-15

Who wants to live forever?

Mentalisten Per Johan Råsmark berättar om olika föreställningar om döden och ett eventuellt liv efter detta inklusive kontakter med den andra sidan.

Datum: 2019-10-22