Sök böcker, filmer, musik...

Night boat to Tangier omslag

Our librarian Naomi recommends great new novels in English.
Vår bibliotekarie Naomi rekommenderar fina nya romaner på engelska.
My Sister the Serial Killer

My Sister the Serial Killer by Oyinkan Braithwaite

In Braithwaite’s debut novel, nurse Korede is presented with an unenviable dilemma: to save her beloved from harm at the hands of her beautiful, manipulative sister or to protect the younger woman, and perhaps herself, from certain imprisonment. A refreshingly dark, humorous take on sibling rivalry, the intricate power struggles involved in dating, and the perils of family loyalty.

Braithwaites debutroman inleds med ett spännande dilemma: sjuksköterskan Korede måste välja mellan att rädda den hon älskar från sin vackra, manipulativa systers våld och att skydda den yngre kvinnan – och kanske sig själv – från att hamna i fängelse. En uppfriskande mörk, humoristisk berättelse om syskonrivalitet, relationers komplicerade maktspel och faran i att vara för lojal mot ens familj.

My Life as a Rat

My Life as a Rat by Joyce Carol Oates

Oates weaves a spellbinding tale of dysfunctional family relationships, broken trust, violence and betrayal. Told from the perspective of a twelve-year-old child, the youngest in a large Catholic family in the US, the story begins with the discovery of a terrible crime committed by none other than her beloved, but troubled, older brothers. When she breaks her silence, betraying her family’s trust and honour, the consequences are devastating. The course of her life changes forever. A gripping story.

Oates skriver en fängslande berättelse om komplicerade familjerelationer, våld och svek. Huvudpersonen i romanen är en tolvårig flicka, yngst i en stor katolsk familj i USA, som råkar upptäcka att hennes älskade, men labila, stora bröder är inblandade i ett hemskt brott. När flickan bryter familjens tystnad om händelsen utmanar hon deras tillit och heder och konsekvenserna för henne blir förödande. Hennes liv förändras för alltid. En gripande historia.

Spring by Ali Smith

Spring by Ali Smith

The third novel in Smith’s Seasonal Quartet, Spring, is as experimental in form as the author’s previous offerings, though more pointed in its social commentary. It touches upon Brexit, endemic racism, class – in short, the social and political disintegration of Britain, all against the background of unravelling lives and lost artistic souls crossing paths. An exciting third installment in the series, following critically-acclaimed Autumn and Winter.

Som tredje delen i Smiths Seasonal Quartet har Spring en lika experimentell form som författarens tidigare romaner. Den är dock aningen vassare i sin samhällskritik som rör Brexit, utbredd rasism och klassfrågor. Kort sagt handlar romanen om ett Storbritannien i social och politisk upplösning och historien utspelar sig mot en bakgrund av trasiga liv och förlorade konstnärliga själar vars livsöden sammanstrålar. En spännande uppföljning till kritikerrosade Autumn och Winter.

Night Boat to Tangier

Night Boat to Tangier av Kevin Barry

Barry’s novel centres around the friendship and joint destiny of two men, Charlie and Moss - dysfunctional philosophers, drug smugglers, reflecting on life, love and loss. The dialogue is fast-paced, colloquial, and verging on vulgar. There are whispers of Roddy Doyle here but also of Samuel Beckett. Ironic, reflective, at times brutal, and tragicomedic, Night Boat to Tangier makes for a rollercoaster of a read.

Barrys roman är en berättelse om Charlie och Moss och om deras gemensamma öde och vänskap. Männen är dysfunktionella filosofer, narkotikasmugglare, som reflekterar på liv, kärlek och förlust. Dialogen sker i snabb takt. Den är präglad av vardagsuttryck och är på sina ställen vulgär och har förmodligen inspirerats till viss del av Roddy Doyle och även Samuel Beckett. Berättelsen är ironisk stundtals brutal, och tragikomisk.

The Runaways

The Runaways av Fatima Bhutto

“Heard you loud and clear, Pa. I’m not good enough. I ain’t real. I’m nothing, invisible. Remake me then, remake me into something beautiful. Something you can believe in.” Through the lives of three vulnerable young characters, Bhutto probes both the broad political mechanisms, and the deeply personal, seductive nature, of radicalization. She skillfully poses the question of how far a person might be willing to go to become somebody – something – else. And why.

“Heard you loud and clear, Pa. I’m not good enough. I ain’t real. I’m nothing, invisible. Remake me then, remake me into something beautiful. Something you can believe in.” Via tre utsatta unga huvudpersoner utforskar Bhutto både globala politiska mekanismer och det djupt personliga och förföriska som ligger bakom radikalisering. Med stor skicklighet närmar hon sig frågan om hur långt en person är villig att gå för att bli någon annan än sig själv – och varför.

Let’s Tell This Story Properly

Let’s Tell This Story Properly by Jennifer Nansubuga Makumbi

In this collection of stories, Nansubuga Makumbi explores facets of Ugandan diasporic experience in the United Kingdom. Her narrative is somewhat breathless and keenly observational. Although her stories arise from a personal and biographical space, they have a universal aspect to them. Mass migration, visibility and erasure, inclusion and exclusion, and concepts of home are features of both the lives and the literature of the diaspora. An insightful and illuminating read.

Nansubuga Makumbi belyser en del av hennes och hennes landsmäns upplevelser av migration mellan Uganda och Storbritannien. Berättelserna löper på i rask takt. Observationerna är knivskarpa. Trots att berättelserna är personliga och självbiografiska innehåller de universella teman som kännetecknar mycket av diasporans litteratur och människoöden – från migrationupplevelser I sig till synlighet och osynliggörande, inkluderande och exkluderande, och begrepp som “hem”. En insiktsfull och upplysande samling.