Program och databaser

Stadsbiblioteket, Brantingsbiblioteket, Gottsundabiblioteket och Storvretabiblioteket abonnerar på flera databaser som du har nytta av när du släktforskar.

Databaserna går endast att använda på bibliotekets släktforskardatorer. Dessutom finns det flera användbara program installerade på datorerna.

Databaser & program

Bibliotek Stadsbiblioteket Branting Gottsunda Storvreta
Arkiv digital
SVAR - svensk arkivinformation - flera olika arkiv, t.ex. folkräkningen 1860-1900
Begravda i Stockholm    
Begravda i Sverige
Bouppteckningar i Uppsala län      
Emigranten    
Emigranten Populär  
Emiweb - databas för emigrantforskning    
Historiska kartor
INDIKO 
Polisunderrättelser 1878-79      
Rosenberg - geografiskt statistiskt handlexikon      
SBL - Svenskt biografiskt lexikon      
Sjöfolk - version 1.1      
SMED      
SMED 2011-2012    
Sveriges befolkning 1970      
Sveriges befolkning 1980      
Sveriges befolkning 1990
Sveriges dödbok 2013

 

Externa länkar