Program och databaser

Fyriskällan, Brantingsbiblioteket, Gottsundabiblioteket och Storvretabiblioteket abonnerar på flera databaser som du har nytta av när du släktforskar.

Databaserna går endast att använda på bibliotekets släktforskardatorer. Dessutom finns det flera användbara program installerade på datorerna.

Databaser & program

Bibliotek Fyriskällan Branting Gottsunda Storvreta
Arkiv digital
SVAR - svensk arkivinformation - flera olika arkiv, t.ex. folkräkningen 1860-1900
Begravda i Stockholm    ✔
Begravda i Sverige
Emigranten    
Emigranten Populär    
Emiweb - databas för emigrantforskning    
Historiska kartor
INDIKO 
Polis      
Rosenberg - geografiskt statistiskt handlexikon      
SBL - Svenskt biografiskt lexikon      
SMED      
SMED 2011-2012      
SMED 2014      
Sveriges befolkning 1970      
Sveriges befolkning 1980      
Sveriges befolkning 1990
Sveriges dödbok 2013
Vallonättlingar 4