Kultur för alla

Med det kommunala stödet Respons kan du få upp till 7 000 kronor för att anordna alla möjliga kulturaktiviteter för dig och dina kompisar.

Exempel på aktiviteter som andra ungdomar har fått pengar till är sambadans på Fyrisåns bryggor, Harry Potter-studiecirklar och fotoutställningar. Varje fritidsgård och bibliotek har Responscoacher som hjälper dig att genomföra din idé. Två av Bibliotek Uppsalas helt nyutbildade coacher är Martin Dahlén och Samia Mohamed.

Martin, du jobbar på Brantingsbiblioteket, vad tror du unga i din stadsdel skulle vilja starta upp?
– Jag hoppas såklart på att bli överraskad av idéer som är så kreativa och annorlunda att vi själva inte kommit på dem. Men självklart finns det även ett värde enbart i att själv få planera och genomföra något på egen hand. Vi märker att intresset för datorspel och e-sport är stort, så evenemang kring det skulle säkert bli en succé. Jag ser också att det finns ett stort intresse för aktuella samhällsfrågor, så workshops inom exempelvis hållbarhet eller mänskliga rättigheter är också något jag tror kan vara angeläget för många. Fördelen med Respons är ju att det går att ägna sig åt just det man själv tycker är viktigt och roligt.

På Gottsundabiblioteket jobbar responscoachen Samia.

Vad tycker du verkar vara det bästa med Responsbidraget?
– Att ge unga möjligheten att prova på saker. Det kan också fungera som ett sätt för unga med rötter i andra kulturer att integreras i samhället. Det är även ett sätt att upptäcka att biblioteket inte bara är en plats för läsning utan att det kan innehålla mycket mer. Det finns också mycket att lära sig genom att ha ett responsprojekt och man kan upptäcka att man är bra på saker man aldrig tidigare vågat försöka. Det är lätt att söka bidraget med hjälp av coacherna vilket är bra för unga som har många spännande idéer.

Om respons

Responsbidrag kan du som är mellan 10 och 25 år söka. Du kan få upp till 7 000 kronor och arrangemanget ska vara offentligt för andra unga. Du söker med hjälp av en Responscoach och såklart ska det vara helt drogfritt. Mer information hittar du på Kubiks webbplats, där du också kan se en lista med alla responscoacher: kubikuppsala.se/ung/respons

Välkommen med din idé!