Romska flaggan

Den 8 april är det Internationella Romadagen. Romani chib, också kallat romska, är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

Internationella romadagen firas i över 40 länder. Ibland genomförs ceremonier till minne av förföljelse och övergrepp. Datumet för romernas nationaldag är valt för att högtidlighålla den första internationella romakongressen i London 1971. 

I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet och språket romani chib är ett av de nationella minoritetsspråken. De andra nationella minoritetsspråken är finska, samiska, jiddisch och meänkieli.

På biblioteket har vi böcker, ljudböcker, skivor och tidningar på romani. Vill du få hjälp att hitta något som passar dig? Fråga oss gärna!

Läs mer om nationella minoritetsspråk på Bibliotek Uppsala

Boktips

503960
Av: Ryman, Anders
Av: Kai, Domino
Språk: Svenska
516124
Av: Mohtadi, Lawen
Språk: Svenska
518333
Språk: Svenska
535446
Av: Hirsch, Monica
Av: Nylander, Maja Kristin
Språk: Svenska
201415
Av: Selling, Jan
Språk: Svenska
517680
Språk: Svenska
518188
Av: Pallas, Hynek
Språk: Svenska
79079
Av: Lundgren, Gunilla
Av: Eriksson, Amanda
Språk: Svenska, Romani
203748
Av: Fonseca, Isabel
Språk: Svenska
357987
Av: Caldaras, Hans
Språk: Svenska
468185
Av: Köljing, Cecilia
Av: Nylander, Maja Kristin
Av: Hultqvist, Sofia
Språk: Svenska
128819
Av: Axelsson, Majgull
Språk: Svenska
518583
Av: Taikon, Katarina
Språk: Svenska
211875
Av: Samartin, Cecilia
Språk: Svenska
170464

På romani

351051
Språk: Svenska, Romani
457309
Av: Strindberg, August
Språk: Romani
206372
Av: Taikon, Katarina
Språk: Romani
574508
Av: Wolde, Gunilla
Språk: Romani
525717
Av: Salto, Marin
Av: Pettersson, Marcus Gunnar
Språk: Romani
555375
Av: Lundgren, Gunilla
Språk: Romani, Rumänska
525713
Av: Salto, Marin
Av: Pettersson, Marcus Gunnar
Språk: Romani
525715
Av: Salto, Marin
Av: Pettersson, Marcus Gunnar
Språk: Romani
369972
Av: Mannerfelt, Karine
Språk: Svenska, Romani
54116
Av: Taikon, Katarina
Språk: Romani
555260
Av: Eriksson, Malin
Av: Säfve Chantem, Lisa
Språk: Romani
453317
Av: Pinfold, Levi
Språk: Romani
144210
Av: Eriksson, Ann
Av: Taikon Melker, Ramona
Språk: Romani, Svenska
733
Språk: Svenska, Finska, Jiddisch, Romani, Samiska språk

Nationella minoritetsspråken