Sök böcker, filmer, musik...

Stadsbibliotekets tegelfasad och trappa i sten.

Stadsbiblioteket ligger på gågatan i korsningen Svartbäcksgatan och St:Olofsgatan.

Så här åker du till Stadsbiblioteket

Med buss: Du tar buss 6 eller 9 och går av vid hållplatsen Stadsbiblioteket.

Du kan också ta buss 2, 7 och 11 till Stora torget. Från torget är det cirka 300 meter till biblioteket.

Så kommer du in på biblioteket

Stadsbiblioteket har tre ingångar. Vår mest tillgängliga ingång är via S:t Olofsgatan 15. 

Information enbart i text.

Här nedan följer en bild-guide. Vill du ha informationen enbart i text? Klicka här.

Från S:t Olofsgatan 15

Stadsbibliotekets tegelfasad och glasdörrar.

Dörrarna öppnas automatiskt med rörelsesensorer.

En vit dörr med glasruta längst in i en hall.

Rakt fram i hallen ligger Stadsarkivet, Folkrörelsearkivet och Fyriskällan. 

Vill du besöka någon av deras verksamheter finns en automatisk dörröppnare till höger på väggen.

Vill du fortsätta till Stadsbiblioteket finns en hiss runt hörnet till höger. 

Vita hissdörrar

Hissen har måtten 0,9 x 2,00 m.

Från Svartbäcksgatan 17, gågatan

Den här ingången leder till vår glasgård, informationsdisken på vuxenavdelningen och Kafé Kardemumma.

Har du rullstol, rullator eller barnvagn rekommenderar vi ingången från S:t Olofsgatan, se ovan.

En lång ramp i sten bredvid en trappa på gågatan.

Från gågatan finns en lång ramp. Underlaget är ojämnt med gatsten.

Glasdörrar som öppnas automatiskt.

Entrén har automatisk dörröppnare med rörelsesensorer.

Golvet sluttar svagt uppåt och har entrémattor.

En öppen hiss till höger om stentrappan.

I glasgården finns en hiss med måtten 1,00 x 1,65 m .

Det finns också två ramper. En är mycket brant.

En ramp i sten som slutar lite.

Den andra rampen lutar svagt uppåt.

På vuxenavdelningen

En stor rund informationsdisk med flera datorer.

Uppe på vuxenavdelningen finns en informationsdisk med personal.

Informationsdisken har receptionsslinga.

Personalen ger information om det du behöver veta om biblioteket.

Vi har ett kölappssystem.

En tv-skärm med könummer.

Kölapparna hittar du på vita pelaren bredvid datorerna, under tv-skärmen.

En liten skärm med en grön knapp för kölappar.

Tryck på knappen Kundtjänst för att få en kölapp. 

Personalen ropar upp numret på din kölapp när det är din tur.

Numret syns också på skärmen på den vita pelaren. 

Ett bord med två skärmar där man kan låna böcker.I anslutning till informationsdisken finns flera låneautomater.

I automaten kan du låna böcker, tidningar och filmer. 

Har du glömt lånekortet går det bra att använda personnummer och pin-kod i automaten.

En trävägg med två skärmar och bokinkast för återlämning.

Längs väggen bredvid informationsdisken finns en automat för återlämning. 

Det är den enda automaten för återlämning på Stadsbiblioteket.

Du behöver inte ha lånekort eller pin-kod för att lämna tillbaka. 

En inzoomad bild på skärmen för återlämning.

Klicka på knappen Återlämna på skärmen och följ instruktionerna.

Det du ska lämna tillbaka ska läggas i den svarta luckan.

Efter att återlämningen är klar kan du välja att få ett kvitto utskrivet. 

Toaletter på vuxenavdelningen

En korridor med en öppning till höger där. En skylt med en symbol för skötbord.

Toaletterna på vuxenavdelningen hittar du i korridoren framför informationsdisken. 

Ingången är till höger i korridoren.

Ingången till toaletterna markeras med en bild på ett skötbord.

Två vita toalettdörrar.

Det är gratis att gå in på toaletterna och du behöver ingen nyckel för att komma in.

Det finns tre toaletter, varav en är tillgänglig. Måtten på den toaletten är 2,0 x 2,20 m. Det finns dörröppnare till toaletten.

En toalett har skötbord.

Till rummet för unga

Bredvid författarscenen på vuxenavdelningen finns ingången till Molnet, vårt rum för unga.

Fråga gärna oss i informationsdisken om det som finns i Molnet.

En öppning in till ett rum på biblioteket. Ovanför sitter en blå glasskylt formad som ett Moln där det står Ung på.

Från Klostergatan

Vi har en entré som går direkt in till barnavdelningen. Den finns på Klostergatan 6.

En liten ingång mellan två stora blomkrukor.

Grinden är öppen när biblioteket är öppet.

En öppen grind som leder till en innergård med stenplattor.

Underlaget sluttar något och är av ojämn gatsten.

En innergård med grus, stenplattor, gröna bänkar och ett stort träd.

På innergården bakom trädet finns ingången till kaféet och resten av biblioteket.

Där finns också trädäcket där du kan parkera barnvagnen.

En stor stentrappa, en kaféservering och en dörr in till byggnaden.

Mer information om lokalerna

Allmän information

Lokalerna är anpassade med ledstång, hiss, hörslinga, receptionsslinga, käpphållare, dörröppnare och automatiska dörrar. Ledstråk finns mellan entrén på Svartbäcksgatan 17 och informationsdiskarna på vuxen- och ungdomsavdelningen.

Allergier

 • Assistanshundar är tillåtna i lokalen. Andra pälsdjur är inte tillåtna
 • Bibliotekets städprodukter är parfymfria
 • Bibliotekspersonalen uppmanas avstå från parfym och andra starkt doftande produkter under arbetstid 

Entréer

 • St. Olofsgatan 15 (tillgänglig entré)– Här ligger även Stadsarkivet, folkrörelsearkivet och Fyriskällan. Här finns skjutdörr med automatisk dörröppnare. Hiss och trappa leder upp till biblioteket.
 • Svartbäcksgatan 17 (huvudentré) – Här finns skjutdörr med automatisk dörröppnare och vindfång. Ramp, hiss, trappa med ledstång och ledstråk leder upp till biblioteket.
 • Klostergatan 6 (barnavdelningens entré) – här finns slagdörrar, vindfång och dörröppnare med armbågskontakt. Entrégången lutar svagt (8 grader), ledstång finns. Dörröppningsbredd: 75,5 cm.

Hissar & våningsplan

Biblioteket har av tre våningar:

 • Plan 1 – barnavdelningen
 • Plan 2 – vuxen- och ungdomsavdelningen
 • Plan 3 - mångspråksavdelning, tyst studierum samt Konsument Uppsala

I biblioteket finns fyra hissar:

 • Vid ingången från St. Olofsgatan. Hissen går mellan entrén och vuxen- och ungdomsavdelningen. Mått: 0,9 x 2,00 m
 • Vid ingången från Svartbäcksgatan (i Glasgården) finns en plattformshiss. Hissen går mellan entrén och vuxen- och ungdomsavdelningen. Mått: 1,00 x 1,65 m
 • Vid ingången från Klostergatan (barnavdelningen). Hissen går mellan barnavdelningen och vuxen- och ungdomsavdelningen. Mått: 0,9 x 1,40 m
 • Vid återlämningsmaskinen på vuxen- och ungdomsavdelningen. Hissen går till mångspråksavdelningen, tysta studierummet och Konsument Uppsala. Mått: 0,9 x 1,40

Hjälpmedel

Hjälpmedel att låna i informationsdiskarna:

 • Förstoringsglas
 • Läsglasögon
 • Läslinjal
 • Miniräknare
 • Pratkarta/bildstöd för biblioteksbesök

Hjälpmedel i lokalerna:

 • Taltidningsspelare – finns i Glasgården. Här kan du läsa vissa dagstidningar som taltidningar. Läs mer här: https://bibliotekuppsala.se/web/arena/tidningar
 • Käpphållare - finns i informationsdiskarna och vid utlåningsapparaterna
 • Kölappssystem - finns vid informationsdiskarna på vuxen- och ungdomsavdelningen. Visuell och hörbar information (ljudsignal och utrop från personalen) signalerar när det är din tur.
 • Höj- och sänkbara informationsdiskar
 • Ledstråk från huvudentrén till informationsdiskarna på vuxen- och ungdomsavdelningen
 • Hörslingor och hörhjälpmedel (se nästa rubrik för specifikationer)

Hjälpmedel för att kontakta oss:

 • Teletal: Behöver du stöd i telefonsamtal så kan du använda Teletal. Du får då hjälp av en tolk under hela samtalet. Tjänsten är gratis. Telefonnummer: 020-221144 Webbsida: teletal.se
 • Texttelefoni: Döva, hörselskadade eller talskadade personer kan använda tjänsten Texttelefoni för att kommunicera med den som inte har texttelefon. En tolk förmedlar då samtal mellan texttelefon och taltelefon. Tjänsten är gratis. Telefonnummer texttelefon: 020-600600 Telefonnummer taltelefon: 020-600650 Webbsida: texttelefoni.se

Hörslingor och hörhjälpmedel

Receptionsslingor finns i:

 • Barnavdelningens informationsdisk
 • Vuxen- och ungdomsavdelningens informationsdiskar

Hörslinga finns i:

 • Barnavdelningens programrum Skattkammaren
 • Ungdomsavdelningens programrum Molnet
 • Glasgården
 • Vuxenavdelningens programrum Mallas sal. Störningar påverkar hörslingan. FM-system med hörlurar finns som alternativ. Möjlighet att beställa in tolkning finns också. Läs mer här: Tillgänglighet för hörselskadade, Mallas sal

Halsslingor finns i:

 • Bokhallen. Vid program i bokhallen (exempelvis Författarfredag) finns halsslingor att låna

Toaletter

Toaletterna är gratis.

 • RWC (2,0 x 2,20 m) med dörröppnare finns på vuxen- och ungdomsavdelningen
 • RWC (2,60 x 2,20 m) med skötbord finns på barnavdelningen (avstängd under ombyggnationen av barnavdelningen, hösten 2020 – våren 2021)
 • En toalett med skötbord finns även på vuxen- och ungdomsavdelningen
 • Under ombyggnationen av barnavdelningen (hösten 2020 - våren 2021) finns en extra toalett med skötbord att låna i Kafé Kardemumma. Toaletten är endast avsedd för barn och medföljande föräldrar.

Datorer

 • Dator med höj- och sänkbart bord finns utanför ungdomsavdelningen (Molnet)
 • Två små datorrum med delvis anpassade datorer finns. Dessa kallas för Lärstudio 1 och Lärstudio 2. 

Lärstudio 1.

Datorn har programmen:

 • Adobe Reader
 • Audacity
 • Körkortsprogram B
 • Officepaketet
 • Photo Story 3
 • SharePoint Designer (bildbehandling)
 • Skolstil o Skype o StavaRex (rättstavningsprogram svenska)
 • SpellRight (rättstavningsprogram engelska)
 • VLC (mediaspelare)
 • Webcam

Lärstudio 2.

Tangentbord med extra stora tangenter finns.

Datorn har programmen:

 • Adobe Reader
 • Audacity
 • BigKeys
 • Officepaketet
 • Photo Story 3
 • SharePoint Designer (bildbehandling)
 • Skolstil
 • Skype
 • StavaRex (rättstavning svenska)
 • SpellRight (rättstavning engelska)
 • VLC (mediaspelare)
 • Webcam
 • Zoom text

Personalen hjälper dig om du vill boka dator. Du kan också läsa mer om hur man bokar dator själv här: Dator och internet.

Parkering/buss

 • Parkering för personer med rörelsenedsättning finns utanför entrén vid St. Olofsgatan 15. Parkeringen ligger cirka 21 meter från entrén.
 • Busshållplats (hållplats Stadsbiblioteket) finns utanför entrén vid St. Olofsgatan 15. Busshållplatsen ligger cirka 13 meter från entrén.