Föreningen Stadsbibliotekets vänner håller programkvällar på biblioteket.

Stadsbibliotekets vänner bidrar till biblioteksevenemang under Kulturnatten och med programkvällar på Stadsbiblioteket. Medlemsavgiften är 125 kronor och går till denna programverksamhet.

Bli medlem

Du kan bli medlem genom att sätta in 125 kronor på plusgirokonto 55 96 86-1. Kom ihåg att skriva namn och adress på inbetalningskortet. Medlemmar har fri entré till vissa program.

För mer information

För mer information kontakta Agneta Lilja.

Telefon: 018-50 12 97

E-post: agneta.lilja@sh.se