Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi kortare öppettider och begränsad service.

På Stenhagenbiblioteket kan du:

  • Hämta reserverade medier.
  • Lämna tillbaka det du har lånat.
  • Skaffa lånekort.
  • Låna medier från bibliotekets hyllor.
  • Göra korta dator- och kopieringsärenden.

Bibliotekets studierum är stängt.

Alla sittplatser är borttagna.

Vi har en maxgräns för antal besökare i lokalen samtidigt. Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt. 

Öppettider

Gården framför Stenhagenbiblioteket i solsken.

Kontakta Stenhagenbiblioteket

Adress: Herrhagsvägen 8, 752 67 Uppsala

Telefon: 018-7278830

E-post: stenhagenbiblioteket@uppsala.se

   Följ Stenhagenbiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta