Att främja kulturutveckling och att värna om hembygden och kulturarvet är vår förenings syfte.

Storvreta Ärentuna Kultur- & Hembygdsförening är en ideell förening med huvudsakligt verksamhetsområde inom Storvreta tätort samt byarna i Ärentuna och byarna Fullerö, Ekeby, Lena, Ängeby, Edshammar, Husby och Gränby.

Syftet är att inom Storvretabygden främja kulturutveckling i allmänhet, värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt att vara vänförening till Storvretabiblioteket.

Läs mer