Sök böcker, filmer, musik...

Tecken

Hos oss på biblioteken kan du få lära dig mer om TAKK, tecken som alternativ kommunikation. Vi har också böcker för barn med tecken som stöd.

TAKK står för ”tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.” Med det menas att det talade språket kompletteras med tecken från teckenspråket. TAKK är dock en metod och inte ett språk.

Barn, unga och vuxna kan använda TAKK när talet inte räcker till. En person kan också behöva stöd för att förstå det talade språket.

På biblioteket

Vi har böcker med TAKK på alla våra bibliotek. De står på våra Äppelhyllor. Äppelhyllans material är till för barn- och ungdomar med någon form av funktionsvariation. Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, hörselskada, rörelsehinder eller synskada.

Vi har sagostunder med tecken som stöd tillsammans med logopedstudenterna Linn, Anna och Ronja. Vi har också sångstunder med TAKK tillsammans med Emma Haglund Dahlin som är logoped. Nedan hittar du alla aktuella datum.

Välkommen in!

Länkar

Fotograf: DaveyNin

Medier med tecken

,Stigande ,Fallande