Tecken

Hos oss på biblioteken kan du få lära dig mer om TAKK, tecken som alternativ kommunikation. Vi har också böcker för barn med tecken som stöd.

TAKK står för ”tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.” Med det menas att det talade språket kompletteras med tecken från teckenspråket. TAKK är dock en metod och inte ett språk.

Barn, unga och vuxna kan använda TAKK när talet inte räcker till. En person kan också behöva stöd för att förstå det talade språket.

På biblioteket

Vi har böcker med TAKK på alla våra bibliotek. De står på våra Äppelhyllor. Äppelhyllans material är till för barn- och ungdomar med någon form av funktionsvariation. Det kan vara läs- och skrivsvårigheter, hörselskada, rörelsehinder eller synskada.

Vi har sagostunder med tecken som stöd tillsammans med logopedstudenterna Linn, Anna och Ronja. Vi har också sångstunder med TAKK tillsammans med Emma Haglund Dahlin som är logoped. Nedan hittar du alla aktuella datum.

Välkommen in!

Länkar

Fotograf: DaveyNin

Sångstund och TAKK med Emma Dahlin

Logoped och musiker Emma Dahlin Haglund spelar och sjunger med barnen i åldrarna 2–6 år. Föräldrar och barn får chans att prova på Tecken som stöd och kan efter sångstunden få ställa frågor om barns språk och läsning.

Datum: 2019-05-29
Mina sidor

Languages

sv-se

Medier med tecken

225629
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
208318
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
594728
Av: Ashby, Elvira
74806
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
79723
Av: Ashby, Elvira
Av: Holmström, Karin
487212
Av: Barthelom, Eleonora
Av: Svahn, Henry
511058
Av: Barthelom, Eleonora
Av: Svahn, Henry
236672
Av: Beckman, Per
Av: Beckman, Kaj
65868
Av: Bergström, Gunilla
93203
Av: Bergström, Gunilla
94114
Av: Bergström, Gunilla
73542
Av: Bergström, Gunilla
565599
Av: Bross, Helena
Av: Rönns, Christel
493528
Av: Bross, Helena
493581
Av: Bross, Helena
513653
Av: Bross, Helena
565591
Av: Bross, Helena
198439
Av: Bross, Helena
565597
Av: Bross, Helena
Av: Rönns, Christel
545682
Av: Bross, Helena
526435
Av: Bross, Helena
198451
Av: Bross, Helena
565593
Av: Bross, Helena
526442
Av: Bross, Helena
493529
Av: Bross, Helena
493530
Av: Bross, Helena
545692
Av: Bross, Helena
565595
Av: Bross, Helena
493582
Av: Bross, Helena
198620
Av: Bross, Helena
493531
Av: Bross, Helena
545671
Av: Bross, Helena
525608
Av: Bross, Helena
517246
Av: Bross, Helena
463140
Av: Davidsson Neppelberg, Helena
463196
Av: Davidsson Neppelberg, Helena
484114
Av: Davidsson Neppelberg, Helena
483259
Av: Davidsson Neppelberg, Helena
233954
254079
610711
Av: Gomér, Ann
514794
Av: Gomér, Ann
514795
Av: Gomér, Ann
514796
Av: Gomér, Ann
514797
Av: Gomér, Ann