Talböcker

Vad är en talbok och vem får låna?

Talböcker är till för dig som har en läsnedsättning, till exempel dyslexi eller synskada.

Talböcker produceras med offentliga medel enligt upphovsrättslagen och kan därför inte lånas av alla. Ljudböcker däremot, kan alla låna. På biblioteket har vi både talböcker och ljudböcker.

Du kan läsa talböcker i appen Legimus, i Legimus webbspelare eller med en daisy-spelare. Daisyspelare går att låna på biblioteket för korttidslån eller att låna från Syncentralen.

Legimuskonto

Med appen Legimus kan du själv ladda ner talböcker till din telefon eller surfplatta. Du kan också läsa talböckerna genom Legimus webbspelare.

Kom till ditt närmaste bibliotek så får du ett Legimuskonto. Är du under 18 år behöver du ha målsmans godkännande. Vi visar hur du använder appen.

Om du behöver mer hjälp och genomgång av hur man använder appen så går det bra att boka en tid på ditt närmaste bibliotek.

Du kan också komma på Legimusträff som vi anordnar några gånger per termin.

Talböcker finns också på många olika språk.

Se en film om talböcker

Talboken kommer

"Boken kommer" är en kostnadsfri service för dig som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionshinder inte själv kan komma till biblioteket.

Med tjänsten Boken kommer kan du också få hemsändning av talböcker.

Universitets- och högskolestuderande

Om du har ett läshinder och behöver få inläst kurslitteratur vänder du dig till Uppsala Universitet för att få hjälp med detta.

 

Kontaktpersoner

Kontaktperson för vuxna: Cecilia Stiernstedt

E-post: cecilia.stiernstedt@uppsala.se

Telefon: 018-727 17 57

Kontaktperson för barn: Caroline Westerlund

E-post: caroline.westerlund@uppsala.se

Telefon: 018-727 17 13

 

Mina sidor

Lär dig mer

Läs med öronen

Informationstillfälle för barn och föräldrar om talböcker och Legimus.

Startdatum: 2017-05-02

Läs med öronen

Informationstillfälle för barn och föräldrar om talböcker och Legimus.

Startdatum: 2017-05-16

Tor Ghai

Om hur lärandet blir enklare, snabbare och roligare med talsyntesprogrammet. Föreläsning med Tor Ghai som utvecklade talsyntesprogrammet TorTalk.

Startdatum: 2017-05-16

Läs med öronen

Informationstillfälle för barn och föräldrar om talböcker och Legimus.

Startdatum: 2017-05-23

Läs med öronen

Informationstillfälle för barn och föräldrar om talböcker och Legimus.

Startdatum: 2017-05-30