Sök böcker, filmer, musik...

Joakim Medin

Journalisten Joakim Medin kommer till Stadsbiblioteket i februari för att berätta om sin reportagebok Thailandssvenskarna.

Med dold mikrofon har han spelat in samtal med sexköpare på klubbar, mc–träffar och bordeller i populära turistmål som Pattaya och Phuket. Han möter män som aldrig skulle tala öppet om sitt beteende hemma i Sverige, men som på plats i Thailand är chockerande frispråkiga.

Författarbesök

Joakim Medin om boken Thailandssvenskarna
Tisdag 25 februari 18.00
Stadsbiblioteket, Mallas sal
Fri entré, ingen bokning till programmet. Begränsat antal platser. 
Kulturjournalisten Ellinor Skagegård leder samtalet.

Thailandssvenskarna bokomslag

Medin skriver om sexköparnas värderingar och tankar om feminism och invandringsfrågor samt om de nationalistiska och rasistiska åsikter de ger uttryck för. Boken tar på det sättet temperaturen på den nuvarande polariseringen i Sverige.

Rapport welcome to Sin city omslag

Joakim Medin har på uppdrag av nätverket Schyst resande skrivit en rapport om svenskars sexköp i Thailand. Majoriteten av svenska mäns sexköp görs utomlands. Fattigdom är en av de orsaker som leder till att kvinnor och barn hamnar i prostitution världen över. Nätverket Schyst resande menar att kunskap om männen och deras beteende behövs för att förebygga sexuell exploatering.

Om de mänskliga rättigheterna

Jordglob i en liten hand

Vårt författarbesök med Joakim Medin är en del av Mänskliga rättigheter-året i Uppsala kommun.

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor i hela världen och slår fast att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. De mänskliga rättigheterna finns nedskrivna i lagar och konventioner som till exempel FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artiklarna i förklaringen behandlar både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr.

Det är staten som ska se till att individer är skyddade från att kränkas av andra. Staten ska också se till att varje människa kan förverkliga och utkräva sina rättigheter enligt konventionen.

Bibliotekets uppdrag

Vi på biblioteket ska främja läsning och kunskap men också verka för demokrati och fri åsiktsbildning. Med utgångspunkt i böcker, tidningar, filmer och annat som vi lånar ut ska vi sätta aktuella frågor i sammanhang och ge perspektiv på dåtid, samtid och framtid. Vi ska lyfta upp aktuella, intressanta och relevanta samhällsfrågor genom att vara en arena för samtal, reflektion och debatt.

Det här och mycket mer är beslutat av kommunfullmäktige i vår biblioteksplan. I Sverige finns också en bibliotekslag som beskriver vad vi på biblioteken ska göra. I lagen står bland annat att biblioteket ska vara en plats för alla.

Uppsala kommun jobbar för mänskliga rättigheter

2020 är ett temaår för mänskliga rättigheter i vår kommun. Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Det är kommunfullmäktige som har beslutat att hela kommunen ska arbeta med ett temaår för mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på fred, demokrati och yttrandefrihet.