Läs tidningar

På biblioteken finns många olika tidningar och tidskrifter från hela världen. Vi försöker täcka in så många språkområden som möjligt.

Bibliotekens prenumerationer på tidningar och tidskrifter skiljer sig åt. De flesta bibliotek lånar ut äldre tidskriftsnummer. Dags- och kvällstidningar lånas inte ut.

Lånetiden för tidskrifter är 7 dagar. Du kan låna om en gång.

Du kan söka tidskrifter direkt på bibliotekets webbplats. Använd sökrutan högst upp på sidan.

Sök och läs tidningar

Vi har databaser, där du kan söka och läsa tidningar. Två databaser kan du använda hemifrån. Du loggar in med lånekort.

ArtikelSök

Databas med hänvisningar till artiklar i främst svenska dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna finns som fulltexter. Här finns även Lyrics där du kan söka efter svenska dikter.

Library PressDisplay/PressReader

Över 3500 dagstidningar och tidskrifter från 100 länder och på fler än 50 språk. Då antalet licenser är begränsat loggas man ut automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.

Library PressDisplay förnyar sin tjänst och byter namn till PressReader. Webbsidan har fått nytt utseende och är mer användarvänlig. Den nya webbsidan kan än så länge endast användas när du är på biblioteket. Hemifrån använder du Library PressDisplay.

Med appen PressReader kan du ansluta din smarttelefon eller surfplatta till bibliotekets trådlösa nätverk. Du kan därefter ladda ner hur många tidningar och tidskrifter du vill i 72 timmar utanför biblioteket. Appen finns för iPhone, Android, Windows och Blackberry.

Dagens Nyheter finns inte längre tillgänglig i Pressreader/Library PressDisplay. Detta beror på att Dagens Nyheter har valt att inte förnya sitt avtal med Pressreader. Bibliotek Uppsala har framfört till Pressreader att Dagens Nyheter efterfrågas av våra låntagare.

Mediearkivet-Retriever

Mediearkivet-Retriever innehåller material från 300 svenska tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Digitala kopior av originalartiklarna görs tillgängliga som PDF:er eller fulltexter samma dag som utgivning.

Det är inte möjligt att logga in i Mediearkivet-Retriever hemifrån.

Taltidning

I glasgården på Stadsbiblioteket finns också UNT (Upsala Nya Tidning), Expressen och 8 sidor som taltidningar. De spelas på våra taltidningsspelare.

Kontaktperson för Bibliotek Uppsalas taltidningar: Anna Rydén.

Telefon: 018-727 17 18

E-post: anna.ryden@uppsala.se