Stadsbiblioteket - tillgänglighet

Barn- och ungdomsavdelningen

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Hiss: 1,10 x 1,50 m inne i huset
  • RWC: 1,40 x 2,30 m; nyckel lånas av bibliotekspersonal; vid informationsdisken på vuxenavdelningen finns toalett som är cirka 2,0 x 2,20 m H
  • Hörslinga: finns i informationsdisken
  • Förstoringsglas: finns i informationsdisken
  • Texttelefoni: se webbtjänsten texttelefoni.se

Vuxenavdelningen

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Hiss: 1,10 x 2,10 m vid ingången från S:t Olofsgatan; 1,10 x 1,50 m inne i huset; 1,02 x 1,65 i Glasgården, vid ingången från Svartbäcksgatan
  • RWC: 2,0 x 2,20 m H; nyckel lånas i informationsdisken
  • Hörslinga: finns i informationsdisken
  • Förstoringsglas: finns i informationsdisken och i magasinet
  • Griptång: finns i receptionen
  • Texttelefoni: se webbtjänsten texttelefoni.se
  • Dator med höj- och sänkbart bord: finns utanför Rum för unga
  • Dator för dyslektiker och för språkträning i svenska: finns i lärstudio 1. Bokas genom bibliotekspersonal. Datorn har programmen Adobe Reader 8, AMIS, Global Writer, Lexia, Officepaket och Word Finder
  • Dator anpassad för personer med synnedsättning: finns i lärstudio 2. Bokas genom bibliotekspersonal. Datorn har programmen Adobe Reader, AMIS (läsprogram), Mp3 voice recorder, Officepaket, Zoomtext och Infovox (talsyntes).

Mallas sal

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Hörslinga: finns

Till Stadsbiblioteket

Till toppen av sidan

Almungebiblioteket - tillgänglighet

 • Fritt från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • RWC: 1,65 x 1,65 m V. Nyckel finns i lånedisken.

Gårdsplanen lutar något

Till Almungebiblioteket

Till toppen av sidan

Biblioteksbussen - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Växter
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Handikapplift: tar ombord exempelvis en rullstol eller rollator
  • Rullstol: kan vändas inne i bussen
  • Hörslinga: finns

Till Biblioteksbussen

Till toppen av sidan

Björklingebiblioteket - tillgänglighet

 • Fritt från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Svagt lutande ramp till huvudentrén
  • Dörröppnare

Till Björklingebiblioteket

Till toppen av sidan

Brantingsbiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Lång ramp till huvudentrén. Kontakta personalen i förväg för att nå särskild entré med hiss.
  • Hiss: 1,32 x 0,77 m; dörr både på långsidan och kortsidan.
  • Rullstolsburna: höj- och sänkbart datorbord till dator nr 4. Utlånings- och återlämningsapparaten är höj- och sänkbar.
  • Dator för personer med synnedsättning: dator nr 4.

Till Brantingsbiblioteket

Till toppen av sidan

Bälingebiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • RWC: 1,40 x 2,10 m HV

Till Bälingebiblioteket

Till toppen av sidan

Eriksbergsbiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • RWC: 1,75 x 3,0 m.
  • Rullstolsburna: dator med höj- och sänkbart bord finns.
  • Personer med synnedsättning: anpassad dator finns.

Till Eriksbergsbiblioteket

Till toppen av sidan

Fyriskällan - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Hiss: 1,10 x 2,10 m vid ingången från S:t Olofsgatan upp till Stadsbiblioteket
  • RWC: 2,0 x 2,20 m H, finns på Stadsbiblioteket; nyckel lånas i informationsdisken på Stadsbiblioteket

Till Fyriskällan

Till toppen av sidan

Gottsundabiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Hiss
  • Rullstolsburna: Dator 7 har höj- och sänkbart datorbord. Utlåningsautomaterna är höj- och sänkbara.
  • Personer med hörselnedsättning: Hörslinga finns vid informationsdisken.
  • Personer med synnedsättning: Dator 7 är anpassad för synskadade.
  • RWC för vuxna finns utanför biblioteket i Gottsunda Centrum.
  • RWC för barn finns på bibliotekets barnavdelning.

Till Gottsundabiblioteket

Till toppen av sidan

Gränbybiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Ramp finns till entrédörren som har automatisk dörröppningsfunktion.
  • Rullstolsburna: höj- och sänkbart bord till en dator med internetuppkoppling, till en sökdator och till utlånings- och återlämningsapparaten.
  • Personer med synnedsättning: anpassad dator finns.

Till Gränbybiblioteket

Till toppen av sidan

Stenhagenbiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Automatisk dörröppnare
  • RWC – 2,15 x 2,20 m.
  • Rullstolsburna: dator med höj- och sänkbart bord finns.
  • Personer med synnedsättning: anpassad dator finns.

Det finns inga nivåskillnader i lokalen. Entrén är i markplan.

Observera: handikapp-parkering finns, men ej i direkt anslutning till entrén. Gångväg från parkering till entrédörr är plan men sluttar något.

Till Stenhagenbiblioteket

Till toppen av sidan

Storvretabiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • RWC: 2,20 x 2,20 m HV
  • Rullstolsburna: automatisk dörröppnare finns

Observera: entrén har 4 cm hög tröskel

Till Storvretabiblioteket

Till toppen av sidan

Sävjabiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • RWC: 2,20 x 2,20 m HV; nyckel finns i lånedisken
  • Rullstolsburna: ramp till entrén och automatisk dörröppnare.
  • Dator med höj- och sänkbart bord
  • Personer med synnedsättning: anpassad dator finns

Till Sävjabiblioteket

Till toppen av sidan

Vattholmabiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • Rullstolsburna: ont om manövreringsutrymme för större rullstolsmodeller

Observera: talböcker och böcker med stor stil tas hem på beställning

Till Vattholmabiblioteket

Till toppen av sidan

Vängebiblioteket - tillgänglighet

 • Fri från
  • Heltäckande textilmattor
  • Växter
  • Djur
  • Rökning
 • Hjälpmedel
  • RWC: 1,65 x 1,65 m H; armstöden kan endast skjutas åt sidan.

Observera: talböcker och böcker med stor stil tas hem på beställning.

Till Vängebiblioteket

Till toppen av sidan

Mina sidor