Träd

Hur mår den svenska skogen? Och kan träd kommunicera med varandra? Det och mycket mer får du svar på i våra boktips om träd!

Herrarna i skogen

En omfångsrik illustrerad och fint skriven essäbok som handlar om skogen. Boken är som en slingrande skogsvandring där vi möter människor som har haft ett starkt - ibland även ödesdigert - förhållande till skogen. 

Skogens mat

Den berömde viltkocken Gert Klötzke har samlat många av sina bästa recept på allt som skogen ger. Karsten Thurfjell har sammanställt smakprov från den svenska litteraturens jaktlag, fiskafängen, svamputflykter och bärplockningar. Här finns många fina bilder att njuta av.

Trädspeglingar

En bok om träd och vad träden gör med oss och vad vi gör med dem. Vackra fotografier samspelar med texten i denna lyrikbok.

Än lever skogen

Vi får se bilder av Sveriges allt mer hotade ur- och gammelskogar och får kunskap om vad som håller på att gå förlorat. Vi får träffa eldsjälar som brinner för naturskogens bevarande. Fantastiska bilder visar naturskogar i hela Sverige som är svåra att nå och unika makrobilder visar kryp och växter som vi inte visste fanns. 

Skogen vi ärvde

En skildring om det moderna skogsbruket och förvandlingen från skog till virkesåker. Maciej Zaremba slår larm om vår tid största kulturomvandling och berättar här om skogsbolag och myndigheter och om människors kamp om kalhyggen. Boken är ursprungligen reportage som publicerads i Dagens Nyheter 2012.

Den svenska skogens historia

En lättsam och vackert illustrerad skildring om skogsbrukets historia i Sverige. Det är också en lärorik bok om Sveriges ekonomi och handel och exportindustri. Många fascinerande foton på gammelskogar.

Skogens hemligheter

Många fascineras av möjligheten att komma de vilda djuren inpå livet, men ofta saknar man kunskap. I Skogens hemligheter vill författaren och fotografen Göran Ekström genom text och bild stimulera till upptäcktsfärder i skogen.

Följ med en ljuvlig sommarnatt, mitt i juni, till lappugglornas familj vid bo-stubben. Eller till rävungarna som diar sin mor på ängen en tidig sommarmorgon. Följ älgarnas vandring från fjälltrakterna på vintern och när de återvänder på våren, och björnfamiljens förehavanden vid sitt byte. 

Träd - en vandring i den svenska skogen

Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in och skapat skogen. Han visar på markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i skogens historia, medeltidens sågkvarnar och industrialiseringens massa-industri.

Med hjälp av foton, kartor och målningar fångar han det mesta, från flottningens vedermödor till trädens rofyllda skönhet

Trädens hemliga liv

I skogen pågår fantastiska saker, okända för oss: träden kommunicerar med varandra. De tar hand om både varandras avkomma och om gamla och drabbade grannar, de har känslor och minnen. Otroligt? Kanske. Men sant.

Skogsvaktare Peter Wohlleben berättar om oväntade och extraordinära förmågor hos träden. Han citerar vetenskapliga rön och, i kombination med egna erfarenhet av naturen, skapas nya spännande insikter.

Den som läser Trädens hemliga liv kommer att se på naturen med helt nya ögon! 

Skogen i vårt inre

I vårt globaliserade och teknologiskt tidevarv glömmer vi att skogen rymmer våra rötter. Vår relation med vildmarken och skogen har alltid varit stark. Skogen genomsyrar vår konst och litteratur, vårt språk och våra efternamn. Skogen har varit både skrämmande obygd och frihetens tillflykt. Författaren tar med oss på en resa till skogen i vårt inre, till historien om den eviga spänningen mellan det vilda och det tämjda som finns inom oss alla. 

 
Röster från skogen

Författarna skildrar fascinerande levnadsöden från backstugornas och de små skogs-gårdarnas Sverige. Starka män och kvinnor med humor och klokskap mitt i en vardag av möda och knapphet.

Röster från skogen skildrar tvåhundra år på Bredfjället, den ännu nästan väglösa storskogen i Bohusläns inland. Idag en lockande "vildmark" med varg och tjäder. Det är en vacker och tankeväckande bok som får oss moderna välfärdsmänniskor att stanna upp och fundera över våra egna liv.

Slöjden börjar i skogen

Slöjden börjar i skogen vänder sig till dig som vill slöjda i trä. För att få det bästa materialet måste man kunna läsa trädet, förstå hur det vuxit och vad man kan använda de olika delarna till. Boken tar dig med på vandringar i skogen tillsammans med skickliga slöjdare med unika kunskaper som har förädlats i generationer. Kärleken till materialet och kunskapen om skogen lyser igenom i text och bild, det är svårt att inte bli entusiastisk!

Tipsat av Lena, Karin och Sanna på Stadsbiblioteket