Låna en Uppsalabo

Vi vill skapa möten för samtal på svenska mellan nya och gamla Uppsalabor. Att kunna tala svenska är en viktig del av integrationen. Därför driver Bibliotek Uppsala "Låna en Uppsalabo" i ett samarbete med föreningen Lions och många andra volontärer.

Du som vill låna en Uppsalabo

Du som är nyanländ eller har bott i Uppsala en tid och vill träna svenska är välkommen att låna en Uppsalabo på Stadsbiblioteket.

Tider för utlåning

Tisdagar 13.00-14.30

Torsdagar 15.30-17.30

Under juli och större delen av augusti har förmedlingen sommarstängt. 
Första tillfället efter sommaren är torsdag 23/8.

Du som vill låna ut dig

När du lånar ut dig åtar du dig att möta en ny Uppsalabo och samtala på svenska. Första mötet sker på Kafé Kardemumma på Stadsbiblioteket. Därefter får du och låntagaren komma överens om ni önskar ses fler gånger.

För att anmäla dig för utlåning fyller du i formuläret nedan, eller anmäler dig hos volontärerna på Stadsbiblioteket under förmedlingstiderna. Din anmälan kvarstår tills du själv säger upp ditt deltagande. 

När du blir utlånad

Då förmedlas låntagarens kontaktuppgifter via sms till dig och du kontaktar den som valt att låna dig och kommer överens om när ni ska träffas. På kafé Kardemumma på Stadsbiblioteket uppger ni era namn i kassan så bjuder Bibliotek Uppsala på fika. 

Citattecken   "Att få veta mer om en annan kultur och få dela med sig av min egen har givit mig glädje, förståelse, kunskap och insikt" -Uppsalabo som blivit utlånad i projektet.

Pausa eller avsluta?

Du kan när som helst pausa från att bli utlånad eller avsluta ditt deltagande. Kontakta oss, så tar vi bort din profil och dina uppgifter.

Jag vill bli utlånad

Fyll i formuläret så hör av av oss till dig.