Sök böcker, filmer, musik...

Just nu har vi begränsad service.

Vi ber dig att hålla ditt besök hos oss kort och inte stanna längre än nödvändigt i våra lokaler.

Öppettider

En träbyggnad i rött med stora vita fönster.

Kontakta Vängebiblioteket

Adress: Vänge skola, Lärarvägen, 740 20 Vänge

Telefon: 018-7278051

E-post: vangebiblioteket@uppsala.se

   Följ Vängebiblioteket på Facebook

Våra bibliotek har inga bokinkast på grund av brandskyddsregler.

Karta