Sök böcker, filmer, musik...

Här hittar du en lista med vanliga felmeddelanden och lösningar.

Vanliga felmeddelanden i Biblio:

Biblio-hjälp

Vanliga felmeddelanden i andra läsprogram:

Klicka i listan nedan på det felmeddelande du får så visas lösningen på problemet.

1. Det gick inte att öppna URLLink.acsm eftersom filtypen inte stöds eller filen är skadad

2. "Verifying Loan"

3. E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY_OR_PKCS12/Error! Check Activation/E_ACT_NOT_READY

4. This loaned item has already been returned/E_LIC_ALREADY_RETURNED/W_ADEPT_CORE_LOAN_NOT_ON_RECORD

5. Enheten inte auktoriserad/Device not authorized

6. Innehållet stöds inte/Content not supported

7. Token is not available/E_ADEPT_NO_TOKEN

8. E_LIC_ALREADY_FULLFILLED_BY_ANOTHER_USER

9. This loaned item is temporarily unavailable. Please try again later

10. I/O Error / E_Stream_Error_CURL returned

11. E_PDF_T3_INTERNAL_EXCEPTION

12. Error! Check activation

13. Problem för Windows 10 att identifiera läsarprogram

1. Det gick inte att öppna URLLink.acsm eftersom filtypen inte stöds eller filen är skadad

Felmeddelande: Det gick inte att öppna URLLink.acsm eftersom filtypen inte stöds eller filen är skadad (t.ex. för att den skickades som e-postbilaga och inte avkodades korrekt)

Drabbar: PC/Mac och läsplattan Tolino

Orsak: Du försöker öppna boken med fel program

Det här felmeddelandet kommer upp när man försöker öppna nedladdningslänken (URLlink.acsm) med programmet Adobe Reader i stället för Adobe Digital Editions.

Lösning: Kontrollera att du faktiskt öppnar länken med just Adobe Digital Editions. Om datorn prompt vill öppna länken med Adobe Reader i stället bör det gå att lösa så här: 1. Spara ner URLLink.acsm till din dator, till exempel på skrivbordet. Gör detta genom att välja "Spara" i stället för "Öppna" när du klickar på nedladdningslänken. 2. Högerklicka på länken, välj "Öppna med..." och välj sedan "Adobe Digital Editions". 3. Klicka OK. Adobe Digital Editions öppnas och din bok laddas ner.

Användare med läsplattan Tolino kan få detta felmeddelande när man försöker låna direkt från bibliotekets hemsida via läsplattan. Om man får detta felmeddelande rekommenderar vi att man låna via dator och sedan överför e-böckerna till läsplattan via sladd. Läs mer:

Låna till läsplatta

Tillbaka

2. "Verifying Loan"

Felmeddelande: "Verifying loan"

Drabbar: iPad/iPhone

Orsak: Problem med en specifik nedladdning.

"Verifying loan" kommer alltid upp när man öppnar en lånad e-bok i Bluefire Reader, men i regel bara någon sekund. Om meddelandet ligger kvar länge och boken inte öppnas beror det i regel på att din nedladdning av boken blivit korrupt av någon anledning. Det löser du enkelt genom att ta bort boken ur Bluefire och hämta den på nytt från biblioteket:

Öppna Bluefire ReaderI listan över böcker, tryck på "Info"-symbolen (ett "i" i en ring) för boken som krånglarKlicka "Delete". Om du får frågan om du vill återlämna boken, svara "Nej". OBS! Det är av stor vikt att man använder "Delete" och inte "Return" för att ta bort böcker ur Bluefire.Gå till ditt konto på bibliotekets sida och ladda ner boken igen. Du behöver inte låna om den.

"Verifying loan" betyder att Bluefire Reader stämmer av mot sitt eget minne att lånet är aktivt. Det sker alltså ingen koll mot nätet.

Tillbaka

3. E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY_OR_PKCS12/Error! Check Activation/E_ACT_NOT_READY

Felmeddelande: "E_AUTH_BAD_DEVICE_KEY_OR_PKCS12" eller "Error! Check Activation" eller "E_ACT_NOT_READY"

Drabbar: I vanliga fall iPad/iPhone, mer sällsynt PC/Mac

Orsak: Auktoriseringen har upphört fungera

Detta fel tycks bero på att din auktorisering med Adobe-ID av Bluefire Reader eller Adobe Digital Editions har slutat fungera, t ex pga en uppdatering av programvaran.

Lösning: Detta löser du enkelt själv på en minut genom att ta bort auktoriseringen och sedan auktorisera programmet på nytt med samma Adobe-ID som tidigare. Detta görs på följande sätt:

iPad/iPhone:

Öppna Bluefire ReaderKlicka på "Info"-symbolen (ett i i en ring). Under "Accounts", klicka "Deauthorize". Bekräfta. Klicka på "Authorize" och mata in Adobe-ID och lösenord på nytt. Ladda ner boken på nytt från bibliotekets sida.

PC/Mac:

Öppna Adobe Digital EditionsTryck Ctrl+Shift+D. Svara ja på frågan om du vill avauktorisera programmet. Gå till Help->Authorize och mata in Adobe-ID och lösenord på nytt. Ladda ner boken på nytt från bibliotekets sida.

Om du har glömt bort lösenordet till ditt Adobe-ID kan du skapa ett nytt genom att gå till www.adobe.com, klicka på "Logga in" och sedan på "Glömt lösenordet?"

Tillbaka

4. This loaned item has already been returned/ E_LIC_ALREADY_RETURNED/W_ADEPT_CORE_LOAN_NOT_ON_RECORD

Felmeddelande: "This loaned item has already been returned" eller "E_LIC_ALREADY_RETURNED eller W_ADEPT_CORE_LOAN_NOT_ON_RECORD"

Drabbar: Samtliga plattformar

Orsak: Du har använt "Return"-funktionen i läsprogrammet. Eftersom e-bokslån inte går att återlämna i förväg, och den funktionen inte har någon koppling till vare sig bibliotekets eller Elibs system, är det enda resultatet av detta att du inte kan ladda ner ditt lån igen.

Lösning: Eftersom detta är något som ställs in lokalt i din apparat är det inget som går att rätta till i efterhand.

Tillbaka

5. Enheten inte auktoriserad/Device not authorized

Felmeddelande: "Enheten inte auktoriserad" eller "Device not authorized"

Drabbar: Samtliga plattformar

Orsak: Du har inte auktoriserat ditt läsprogram med ett Adobe-ID.

Lösning: Skapa ett Adobe-ID och auktorisera läsprogrammet med detta.

Tillbaka

6. Innehållet stöds inte/Content not supported

Felmeddelande: "Innehållet stöds inte" eller "Content not supported"

Drabbar: Android

Orsak: Webbläsaren i Android känner inte igen filtypen för nedladdningslänken.

Eftersom det i Android är möjligt att ha en stor mängd kombinationer av webbläsare och inställningar händer det att vissa webbläsare inte klarar av att känna igen att nedladdningslänken (URLlink.acsm) ska öppnas med Aldiko.

Lösning: I första hand, använd Chrome som webbläsare, det brukar lösa problemet.

Om det inte löser problemet rekommenderas att importera filen direkt från Aldiko enligt följande:

Starta Aldiko, Gå in på fliken "Files" via menyn, och därifrån till "Download". Markera nedladdningslänken (URLlink.acsm) och välj "Importera".

Tillbaka

7. Token is not available/E_ADEPT_NO_TOKEN

Felmeddelande: "Token is not available" eller "E_ADEPT_NO_TOKEN"

Drabbar: Samtliga plattformar

Orsak: Något har gått fel när förlaget publicerade e-boken.

Lösning: Kontakta biblioteket.

Tillbaka

8. E_LIC_ALREADY_FULLFILLED_BY_ANOTHER_USER

Felmeddelande: "E_LIC_ALREADY_FULLFILLED_BY_ANOTHER_USER"

Drabbar: Samtliga plattformar

Orsak: Boken är knuten till ett annat Adobe-ID

När ett e-bokslån laddas ner första gången knyts det till det Adobe-ID som är auktoriserat på den apparat det laddas ner på. Att man får det här felmeddelandet beror i regel på ett av två skäl:

  1. Du har först laddat ner boken till en apparat, och försöker sedan ladda ner samma bok till en annan apparat som inte är auktoriserad med samma Adobe-ID.
  2. Du har först försökt ladda ner boken utan att installera något läsprogram. Lånet är då knutet till Adobes standard-ID, och kan inte laddas ner när du sedan installerat programmet och auktoriserat det med ditt eget Adobe-ID.

Lösning: Du behöver auktorisera samtliga apparater du vill läsa dina lån på med samma Adobe-ID. Radera e-boken från ditt läsprogram. Kontakta biblioteket eftersom du behöver göra ett nytt lån av samma e-bok.

Tillbaka

9. This loaned item is temporarily unavailable. Please try again later

Felmeddelande: "This loaned item is temporarily unavailable. Please try again later."

Drabbar: iPad/iPhone

Orsak: Uppdatering av iOS

Det här felmeddelandet kommer ibland upp efter uppdatering av iOS, när du försöker öppna en bok som redan ligger i Bluefire Reader. Det orsakas av att din Adobe-ID-inloggning blivit korrumperad av uppdateringen.

Lösning: Auktorisera om Bluefire Reader med samma Adobe-ID som tidigare:

Öppna Bluefire Reader och klicka på "Info" (symbol med litet "i" i en ring, uppe till höger)Klicka på "Deauthorize" och följ instruktionernaKlicka sedan på "Authorize" och logga in med samma Adobe-ID och lösenord som tidigare.

Därefter bör problemet vara löst och boken gå att läsa igen.

Tillbaka

10. I/O Error / E_Stream_Error_CURL returned

Felmeddelande: "I/O Error" eller "E_Stream_Error_CURL returned"

Drabbar: PC/Mac

Orsak: Adobe Digital Editions når inte nedladdningsservern

Detta fel tyder på att Adobe Digital Editions på din dator inte kommer åt Elibs nedladdningsserver, i regel eftersom användaren sitter bakom en brandvägg som inte tillåter Adobe att ansluta.

Lösning: I inställningarna för brandväggen kan man ange antingen en generell säkerhetsnivå eller ge enskilda program olika rättigheter. I Windows brandvägg (som du hittar i Security Center under kontrollpanelen) väljer du fliken "exceptions" och sedan "add program" för att lägga till ett program som ska undantas från skyddet. Där bör Adobe Digital Editions finnas med för att det ska fungera. Det fungerar på liknande sätt i andra brandväggar.

Tillbaka

11. E_PDF_T3_INTERNAL_EXCEPTION

Felmeddelande: "E_PDF_T3_INTERNAL_EXCEPTION"

Drabbar: Samtliga plattformar

Orsak: Tekniskt fel med originalfilen

Lösning: Kontakta biblioteket.

Tillbaka

12. Error! Check activation

Felmeddelande: "Error! Check activation"

Drabbar: PC/Mac

Orsak: Problem med ditt Adobe-ID. Det här problemet uppstår när du försöker ladda ner en bok. Grundproblemet är att auktoriseringen av Adobe Digital Editions på något vis blivit korrupt.

Lösning: Starta Adobe Digital Editions. Tryck Ctrl+Shift+D för att ta bort auktoriseringen. Svara "Ja" på frågan om auktoriseringen ska tas bort. Auktorisera på nytt med samma Adobe-ID och lösenord via Help->Authorize computer .Ladda ner boken från biblioteket på nytt.

Tillbaka

13. Problem för Windows 10 att identifiera läsarprogram

Felmeddelande: Det gick inte att hitta appen/läsarprogrammet för URLLink.acsm trots att programmet/appen är installerat på datorn.

Drabbar: PC

Orsak: Det här problemet uppstår när man försöker öppna nedladdningslänken (URLlink.acsm) i Windows 10. I Windows 10 finns ett allmänt problem med att hitta/indexera alla installerade program.

Lösning: Det bör gå att lösa så här:
1. Spara ner URLLink.acsm till din dator, till exempel på skrivbordet. Gör detta genom att välja "Spara" i stället för "Öppna" när du klickar på nedladdningslänken.
2. Öppna läsarprogrammet (tex Bluefire Reader) och öppna URLLink.acsm via programmet.

Tillbaka