Vanliga frågor & svar

OBS!
Efter uppdateringen av Apples operativsystem till version 10.3.1 är det problem med e-boksnedladdningen på iPad och iPhone. Felet är sporadiskt och drabbar inte alla som har uppdaterat sin mobil eller surfplatta. Felet är anmält hos vår leverantör Axiell Media, men tyvärr finns ingen lösning på problemet just nu. Du kan fortfarande välja att läsa våra e-böcker strömmande.

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren gällande e-böcker och e-ljudböcker.

Får du ett felmeddelande? Här hittar du en lista med vanliga felmeddelanden och lösningar:

E-böcker

- Vad är en e-bok?

- Hur lånar jag en e-bok?

- Hur lämnar jag tillbaka en e-bok?

- Hur kommer jag åt de böcker jag lånat?

- Hur lång är lånetiden för e-boken?

- Jag har lämnat tillbaka e-boken men kan fortfarande inte låna. Varför?

- Jag får ett felmeddelande. Vad gör jag?

- Jag är inloggad, men det står ändå att boken inte är tillgänglig

- Varför får jag bara låna ett visst antal böcker?

- Vilka böcker finns?

- Vad innebär de olika formaten?

- Hur stor är en e-bok?

- Kan jag låna om en e-bok?

- Kan jag skriva ut min e-bok på skrivaren?

- Kan jag läsa upp en e-bok med skärmläsare?

E-ljudböcker

- Vad är en e-ljudbok?

- Hur lånar jag en e-ljudbok?

- Hur kommer jag åt de böcker jag lånat?

- Varför måste jag vara uppkopplad mot internet när jag lyssnar på en e-ljudbok?

- Hur lång är lånetiden på e-ljudböcker?

- Kan jag låna om en e-ljudbok?

- Vilket spelarprogram används för e-ljudböcker?

- Jag kan inte spela upp ljudboken, vad ska jag göra?

- Använder e-ljudböcker cookies?

- Kan jag lyssna på e-ljudböcker på min mobil/surfplatta?

 

E-böcker

Vad är en e-bok?

En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att du kan läsa texten direkt på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller på en särskild läsplatta.

Tillbaka

Hur lånar jag en e-bok?

1. Först och främst behöver du ett lånekortsnummer från biblioteket, och en PIN-kod. Om du inte har PIN-kod, kontakta ditt bibliotek.

2. Logga in med ditt lånekortsnummer genom att klicka på Logga in uppe till höger och därefter fylla i ditt lånekortsnummer och PIN-kod.

3. Sök upp den bok du vill låna, antingen via sökfunktionen eller via kategorilistningen under rubriken E-böcker.

4. Klicka på Låna antingen strömmande eller ladda ner.

Se mer instruktioner om respektive plattform under deras rubriker på sidan Så lånar du.

Vi rekommenderar starkt att du auktoriserar ditt läsprogram med ett Adobe-ID innan du laddar ner boken.
Se instruktioner för detta under respektive rubrik.

Tillbaka

Hur lämnar jag tillbaka en e-bok?

Det går inte att lämna tillbaka en e-bok. Vissa läsprogram har en funktion för återlämning, med namn som "Return item" eller "Return borrowed item" i läsprogram som Bluefire Reader och Adobe Digital Editions. Dessa funktioner har ingen koppling till bibliotekets system.

Vi avråder starkt från att använda funktionen återlämna. Det enda den i regel gör är att stämpla boken som "återlämnad" i din apparat, så att det blir stora problem att ladda ner samma bok igen. Eftersom denna stämpling är en inställning som görs lokalt i din apparat är det inget biblioteket kan ändra på i efterhand.

Istället för att använda funktionen återlämna ska du alltid radera e-boken från ditt läsprogram när lånetiden har gått ut. För att radera din lånade e-bok ska du alltid välja alternativ med namn som "Delete" eller "Remove from library" i ditt läsprogram. Därefter kan du låna e-boken igen från Bibliotek Uppsalas webbsida.

Om du har använt funktionen återlämna istället för radera så kommer du förr eller senare att stöta på problem. När du får ett felmeddelande att du inte kan ladda ner en e-bok så rekommenderar vi att du avauktoriserar ditt läsprogram och sedan auktoriserar det igen med ditt Adobe-ID.

Hur kommer jag åt de böcker jag lånat?

Du kan alltid se vilka böcker du lånat, hur lång lånetid du har kvar, och hämta dem på nytt via Mina sidor. Du kan antingen ladda ner dem till valfri enhet, eller läsa boken direkt i din webbläsare.

Tillbaka

Hur lång är lånetiden för e-boken?

Lånetiden är exakt 28 dagar från tillfället då du lånar boken.

Tillbaka

Jag har lämnat tillbaka e-boken men kan fortfarande inte låna. Varför?

Det går inte att återlämna en e-bok för att få tillbaka ett nytt lån. Du kan låna en ny e-bok exakt en vecka efter ditt första lån. Vissa läsprogram har en funktion för återlämning, med namn som "Return item" eller "Return borrowed item" i läsprogram som Bluefire Reader och Adobe Digital Editions. Dessa funktioner har ingen koppling till bibliotekets system

Vi avråder starkt från att använda funktionen återlämna. Det enda den i regel gör är att stämpla boken som "återlämnad" i din apparat, så att det blir stora problem att ladda ner samma bok igen. Eftersom denna stämpling är en inställning som görs lokalt i din apparat är det inget biblioteket kan ändra på i efterhand.

Istället för att använda funktionen återlämna ska du alltid radera e-boken från ditt läsprogram när lånetiden har gått ut. För att radera din lånade e-bok ska du alltid välja alternativ med namn som "Delete" eller "Remove from library" i ditt läsprogram. Därefter kan du låna e-boken igen från Bibliotek Uppsalas webbsida.

Om du har använt funktionen återlämna istället för radera så kommer du förr eller senare att stöta på problem. När du får ett felmeddelande att du inte kan ladda ner en e-bok så rekommenderar vi att du avauktoriserar ditt läsprogram och sedan auktoriserar det igen med ditt Adobe-ID.

Tillbaka

Jag får ett felmeddelande. Vad gör jag?

Du kan få en mängd olika felmeddelanden beroende på vilken apparat du använder. Här hittar du lösningar på de vanligaste felmeddelandena:

Jag är inloggad, men det står ändå att boken inte är tillgänglig

Detta kan bero på flera saker:

  • Du kan ha lånat maximalt antal böcker för den här perioden; kontrollera gärna under Mina lån hur många böcker du har innestående.
  • Just den här boken är för tillfället inte tillgänglig för utlån. Det kan bero på att förlaget har valt att inte längre tillåta utlån av just den titeln.

Tillbaka

Varför får jag bara låna ett visst antal böcker?

Bibliotek Uppsala har beslutat att begränsa antalet e-bokslån till 3 e-böcker per vecka. Detta beror på att Bibliotek Uppsala valt att erbjuda de senast utgivna och mest populära e-böcker som erbjuds i Sverige. Nya e-böcker är dyrare för biblioteket och för att vår budget ska räcka till så många låntagare som möjligt har vi valt att begränsa antalet e-bokslån per vecka. Du kan under en månad låna upp till 12 e-böcker om du så vill.

Tillbaka

Vilka böcker finns?

Sortimentet för digitala böcker innehåller både skön- och facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker från de flesta svenska förlag. I dagsläget erbjuder vi huvudsakligen svenskspråkig litteratur.

Precis som med pappersböcker är det upp till förlagen vilka böcker som släpps i digitalt format och när de släpps. De allra flesta nya svenska böcker släpps idag som e-böcker, och ett flertal projekt pågår för att digitalisera äldre titlar. Biblioteket väljer därefter vilka böcker som köps in.

Tillbaka

Vad innebär de olika formaten?

E-böcker distribueras i olika format.

EPUB är standardformatet för e-böcker. Det är ett så kallat flödande format, vilket gör att texten hela tiden anpassar sig till den skärmstorlek, textstorlek och typsnitt du använder. Detta gör att böcker i EPUB är mycket väl anpassade för att läsa på mobila enheter, t ex läsplattor eller telefoner.

Notera att böcker du lånar på bibliotek är krypterade, och om du vill ladda ner dem måste de läsas med en programvara som klarar detta.

Många böcker i EPUB finns också tillgängliga för läsning direkt i din webbläsare, och kräver då ingen speciell programvara.

Rekommenderade programvaror:

PC/Mac: Adobe Digital Editions

iPad/iPhone: Bluefire Reader

Android: Bluefire Reader eller Aldiko

PDF är digitalt format som i första hand är avsett för utskrift, men även används för e-böcker. PDF är ett statiskt format, vilket innebär att sidan ser likadan ut oavsett skärmstorlek, vilket kan göra det svårläst på mindre skärmar.

Notera att böcker du lånar på bibliotek är krypterade och därmed måste läsas med en programvara som klarar detta.

Rekommenderade programvaror:

PC/Mac: Adobe Digital Editions

iPad/iPhone: Bluefire Reader

Android: Bluefire reader eller Aldiko

Tillbaka

Hur stor är en e-bok?

En vanlig roman är i regel mellan 250 kB och 1 MB stor beroende på hur lång den är. Faktaböcker med många bilder blir ofta lite större. Generellt sett blir också böcker i formatet PDF större än de i andra format.

TillbakaHur lämnar jag tillbaka en e-bok?

Du behöver inte lämna tillbaka e-boken, utan den upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut. Boken kan heller inte återlämnas innan dess, utan lånetiden är alltid exakt 28 dagar. Filen ligger dock kvar i ditt läsprogram tills du raderar den själv.

Tillbaka

Kan jag låna om en e-bok?

Ja, du kan låna om en e-bok efter att lånetiden om 28 dagar har gått ut. Låna helt enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så bokmärken etc sparas i regel inte.

Tillbaka

Kan jag skriva ut min e-bok på skrivaren?

Nej. De flesta e-böckerna går inte att skriva ut. E-böckerna är tänkta för läsning på skärm. För de e-böcker som är utskriftsbara anges det i den beskrivande texten till varje bok.

Tillbaka

Kan jag läsa upp en e-bok med skärmläsare?

Det är lite olika. Eftersom bibliotekets e-böcker är kopieringsskyddade och de flesta skärmläsare fungerar genom att kopiera texten är svaret generellt nej.

Tillbaka

 

E-ljudböcker

Vad är en strömmande ljudbok?

En strömmande ljudbok är en ljudbok som spelas upp via internet. Du måste vara ansluten till internet när du lyssnar på boken. Ljudboksfilerna sparas inte ned till din hårddisk.

Tillbaka

Hur lånar jag en strömmande ljudbok?

1. Först och främst behöver du ett lånekortsnummer från biblioteket, och en PIN-kod. Om du inte har PIN-kod, kontakta ditt bibliotek.

2. Logga in med ditt lånekortsnummer genom att klicka på Logga in uppe till höger och därefter fylla i ditt lånekortsnummer och PIN-kod.

3. Sök upp den bok du vill låna, antingen via sökfunktionen eller via kategorilistningen under rubriken Ljudböcker.

4. Klicka på Låna. Boken läggs nu till i listan över dina lånade böcker.

5. Klicka på Ladda ner för att öppna boken. För mer instruktioner hur du gör detta på specifika apparater, se E-ljudböcker under Så lånar du.

Tillbaka

Hur kommer jag åt de böcker jag lånat?

De strömmande ljudböcker som du har lånat hittar du under Mina lån. När du loggar in med ditt lånekortsnummer visas alla strömmande ljudböcker du har lånat de senaste 28 dagarna. Klicka på länken Hämta e-lån för den bok du vill lyssna på, så fortsätter den spelas från det ställe du slutade lyssna sist.

Tillbaka

Varför måste jag vara uppkopplad mot internet när jag lyssnar på en strömmande ljudbok?

Du måste vara uppkopplad mot internet när du lyssnar på en strömmande ljudbok därför att filerna spelas upp som ett strömmande medium direkt över nätet. Ljudboksfilerna kan inte laddas ned.

Tillbaka

Hur lång är lånetiden på strömmande ljudböcker?

Lånetiden för en strömmande ljudbok är 28 dagar. Du behöver aldrig lämna tillbaka böckerna, utan länken upphör automatiskt att fungera när lånetiden går ut.

Tillbaka

Kan jag låna om en strömmande ljudbok?

Ja, du kan låna om en ljudbok efter att lånetiden om 28 dagar har gått ut. Låna helt enkelt samma bok en gång till. Det kommer dock att räknas som ett nytt lån, så bokmärken etc sparas i regel inte.

Tillbaka

Vilket spelarprogram används för strömmande ljudböcker?

Se information om detta under så lånar du e-ljudböcker.

Tillbaka

Jag kan inte spela upp ljudboken, vad ska jag göra?

Om du har problem att lyssna på ljudboken på din dator, se information här. Om du har problem på din surfplatta/telefon, kontakta biblioteket.

Tillbaka

Använder strömmande ljudböcker cookies?

Nej, strömmande ljudböcker använder inte cookies.

Tillbaka

Kan jag lyssna på strömmande ljudböcker på min mobil/surfplatta?

Ja! Se information om detta under så lånar du e-ljudböcker.

Tillbaka