Sök böcker, filmer, musik...

Vill du vara med på en Vårsalong?

En vårsalong är en konstutställning
där alla som vill får skicka in konstverk.
En jury väljer ut konstverken,
alla får vara med med något konstverk!


Det är Bibliotek Uppsala som ordnar.
Konstverken kommer att visas
på hemsidan i maj här på bibliotekuppsala.se


Om vi kan
vill vi ordna med en träff i maj
med alla konstnärer utomhus.

Hur gör jag?

Det är lätt att vara med!
Du behöver ta kort på konstverket:
foto, målning, teckning, skulptur.
Du behöver svara på frågorna:
Vem har gjort konstverket?
Hur är konstverket gjort?
Har konstverket ett namn?
Vill du berätta något mer om konstverket?
Skicka bild och svaren på frågorna till karin.hedvall@uppsala.se
senast den 26 mars.

Vem kan delta?

Varför vi annordnar en digital Vårsalong är för att vi vill göra något tillsammans med de målgrupper som är särskillt utsatta för smitta och inte kan komma till våra bibliotekslokaler. Därför är denna salong öppen för er som jobbar på dagliga verksamheter, går i gymnasiesärskola eller bor på gruppboenden.

Vi sitter i juryn: Karin Meissner, konstnär, Lotte Sederholm, projektledare Ge makten vidare, arbetsgrupp från Ge makten vidare, Karin Hedvall kulturproducent inom Bibliotek Uppsala.