Sök böcker, filmer, musik...

Måla karta

Fyriskällan erbjuder fria workshops till alla skolor. I våra workshops får eleverna tolka och kritisk granska information från olika källor och sätta aktuella frågor i ett historiskt sammanhang. 

I övningarna utgår vi från Fyriskällans unika källmaterial som berättar om Uppsalas historia, föreningsliv, demokratiska framsteg och enskilda människors liv och gärningar. 

Våra temaworkshops är utvecklade för att svara mot uttalade mål i läroplanerna från förskolan till gymnasienivå. 

Välkommen att boka!

 

Kontaktperson

 

Nicklas Malmsjö arkivarie, Uppsala stadsarkiv

Telefon: 018-7271168

E-post: nicklas.malmsjo@uppsala.se

 

Workshops för förskolan

Kartor och rumslig förståelse för förskolan

En workshop för de allra yngsta, där barnen använder sig av kartor och fotografier för att utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig. Med skattjakt.

Målgrupp: Förskola
Tid: ca 45-60 minuter

 

Workshops för grundskolan

Bakom försvunna fasader

Bakom försvunna fasader är en workshop där vi arbetar med bilder, ritningar och en del av staden som läromedel för att undersöka historiska, geografiska och matematiska aspekter av Uppsala.

Målgrupp: Grundskola (årskurs 3-5)
Tid: Cirka 90 minuter
Läs mer om workshopen här: Bakom försvunna fasader

Vägen till allmän och lika rösträtt

En workshop där eleverna tar del av arkivmaterial som belyser demokratins utveckling i Sverige.

Målgrupp: Grundskola (från årskurs 8)
Tid:
ca 90 minuter

Uppsala och Norden under andra världskriget

En workshop där eleverna använder sig av arkivmaterial för att lära sig mer om hur andra världskriget påverkade Sverige, Norge och Finland.

Målgrupp: Grundskola (från årskurs 8)
Tid: ca 90 minuter

 

Workshops för gymnasiet

Uppsala och Norden under andra världskriget

En workshop där eleverna använder sig av arkivmaterial för att lära sig mer om hur andra världskriget påverkade Sverige, Norge och Finland.

Målgrupp: Gymnasium
Tid: ca 90 minuter

Vägen till allmän och lika rösträtt

En workshop där eleverna tar del av arkivmaterial som belyser demokratins utveckling i Sverige.

Målgrupp: Gymnasium
Tid: ca 90 minuter