Workshops i Fyriskällan

Fyriskällan erbjuder fria workshops till alla skolor. I våra workshops får eleverna tolka och kritisk granska information från olika källor och sätta aktuella frågor i ett historiskt sammanhang.

I övningarna utgår vi från Fyriskällans unika källmaterial som berättar om Uppsalas historia, föreningsliv, demokratiska framsteg och enskilda människors liv och gärningar. 

Våra temaworkshops är utvecklade för att svara mot uttalade mål i läroplanerna från förskolan till gymnasienivå. 

Välkommen att boka! 

 

Kontaktperson

Nicklas Malmsjö arkivarie, Uppsala stadsarkiv

Telefon: 018-7271168

E-post: nicklas.malmsjo@uppsala.se

 

Workshops för förskolan

Kartor och rumslig förståelse för förskolan

En workshop för de allra yngsta, där barnen använder sig av kartor och fotografier för att utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig. Med skattjakt.

Målgrupp: Förskola
Tid: ca 45-60 minuter

 

Workshops för grundskolan

Bakom försvunna fasader

Bakom försvunna fasader är en workshop där vi arbetar med bilder, ritningar och en del av staden som läromedel för att undersöka historiska, geografiska och matematiska aspekter av Uppsala.

Målgrupp: Grundskola (årskurs 3-5)
Tid: Cirka 90 minuter
Läs mer om workshopen här: Bakom försvunna fasader

Vägen till allmän och lika rösträtt

En workshop där eleverna tar del av arkivmaterial som belyser demokratins utveckling i Sverige.

Målgrupp: Grundskola (från årskurs 8)
Tid: ca 90 minuter

 

Uppsala och Norden under andra världskriget

En workshop där eleverna använder sig av arkivmaterial för att lära sig mer om hur andra världskriget påverkade Sverige, Norge och Finland.

Lärarhandledning 0.3.indd (fauppsala.se)

Elevmaterial_ww2.indd (fauppsala.se)

Målgrupp: Grundskola (från årskurs 8)
Tid: ca 90 minuter

 

Workshops för gymnasiet

Uppsala och Norden under andra världskriget

Lärarhandledning 0.3.indd (fauppsala.se)

Elevmaterial_ww2.indd (fauppsala.se)

Målgrupp: Gymnasium
Tid: ca 90 minuter

 

Vägen till allmän och lika rösträtt

En workshop där eleverna tar del av arkivmaterial som belyser demokratins utveckling i Sverige.

Här kan du ladda ner ett lärarmaterial med klassrumsövningar som handlar om Vägen till allmän och lika rösträtt. Materialet vänder sig till lärare i historia och SO och relaterar till innehållet i läroplanen för historia på gymnasienivå (Lgr GY Hib1). Materialet är fritt att använda och sprida, och får gärna kompletteras med lokalt arkivmaterial. Lektionen har tagits fram i samarbete med vetenskapsfestivalen ForskarFredag av arkivarierna Per Agius och Nicklas Malmsjö på Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Uppsala stadsarkiv. Det har finansierats av Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskap & Allmänhet. 

Målgrupp: Gymnasium

Tid: ca 90 minuter

Språk